Wtorek, 16 PaĽdziernik 2018 r. 
Menu
Strona główna O nas Oferta Ubezpieczenia - wiedza Strefa Klienta Strefa brokera PB Linki Kontakt Szukaj Wiadomości RSS
Strona główna > Akty prawne > Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej


Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
(stan prawny na 01.08.2012)

Opracowanie zestawienia:
Hanna Czakańska   POL Brokers Sp. z o.o.
Zestawienie chronione prawem autorskim
Pokaż po
L.p. Temat Ustawa/rozporządzenie Data wejścia w życie aktu prawnego Dz.U.
(tekst
pierwotny)
rok/numer
pozycja
Wyciąg z tekstu aktu prawnego
81. urządzenia jądrowe - eksploatacja
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe
Art. 103, 103a, 103b, 103c i art. 104.
01.01.2002
Dz.U.
2001 / 3
poz. 18
Dz.U.
z 13.03.2012
poz. 264
j.t.
Art. 103.
1. Osoba eksploatująca jest obowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę jądrową.
2. W przypadku transportu materiału jądrowego...
Zobacz więcej
82. urządzenia jądrowe - eksploatacja
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe
29.09.2011
Dz.U.
2011 / 206
poz. 1217
§ 2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC:
1) dla reaktora badawczego oraz dla urządzenia jądrowego, w którym jest przechowywany lub składowany materiał jądrowy pochodzący z reaktora badawczego...
Zobacz więcej
83. wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Art. 18 i art. 19.
21.10.2005
Dz.U.
2005 / 180
poz. 1495
Art. 19.
1. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 18 ust. 1, może mieć formę:
1) depozytu (...)
2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu...
Zobacz więcej
84. wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
05.04.2006
Dz.U.
2006 / 46
poz. 332
Rozporządzenie określa zakres ubezpieczenia i termin powstania obowiązku ubezpieczenia.
(Art. 18 ust. 3 ustawy o zużytym sprzęcie...:
Wysokość zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej dotyczącej recyklingu zużytego sprzętu oraz masy sprzętu, o której mowa w ust. 2.)
85. wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego
21.06.2006
Dz.U.
2006 / 95
poz. 662
§ 5. 1. Wzór formularza zabezpieczenia finansowego w formie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
86. zarządca nieruchomości
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Art. 185 ust. 2 zd. 3 oraz art. 186 ust. 3 i ust. 4.
01.01.1998
Dz.U.
1997 / 115
poz. 741
Dz.U.
2010 / 102
poz. 651
j.t.
Art. 185.
W umowie wskazuje się w szczególności (...) oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.
Art. 186.
...
Zobacz więcej
87. zarządca nieruchomości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
03.11.2010
Dz.U.
2010 / 205
poz. 1359
§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50.000 euro.

««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 81 - 87 z 87

Serwis www.polbroker.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając więcej.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies