Wtorek, 16 PaĽdziernik 2018 r. 
Menu
Strona główna O nas Oferta Ubezpieczenia - wiedza Strefa Klienta Strefa brokera PB Linki Kontakt Szukaj Wiadomości RSS
Strona główna > Akty prawne > Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej


Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
(stan prawny na 01.08.2012)

Opracowanie zestawienia:
Hanna Czakańska   POL Brokers Sp. z o.o.
Zestawienie chronione prawem autorskim
Pokaż po
L.p. Temat Ustawa/rozporządzenie Data wejścia w życie aktu prawnego Dz.U.
(tekst
pierwotny)
rok/numer
pozycja
Wyciąg z tekstu aktu prawnego
71. rzeczoznawca majątkowy
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Art. 175 ust. 4 i 5.
01.01.1998
Dz.U.
1997 / 115
poz. 741
Dz.U.
2010 / 102
poz. 651
j.t.
Art. 175.
4. Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a.
72. rzeczoznawca majątkowy
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
03.11.2010
Dz.U.
2010 / 205
poz. 1357
§ 4.1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25.000 euro.
73. statki powietrzne
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze
Art. 209.
17.11.2002
Dz.U.
2002 / 130
poz. 1112
Dz.U.
z 16.08.2012
poz. 933
j.t.
Art. 209.
1. Przewoźnicy lotniczy i użytkownicy statków powietrznych są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez nich działalnością lotniczą zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r....
Zobacz więcej
74. statki powietrzne - użytkownicy, przewoźnicy powietrzni, przedsiębiorcy prowadzący działalność lotniczą
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą
(zmienione rozp. z dnia 7 grudnia 2006 r.)
01.06.2004
Dz.U.
2004 / 110
poz. 1168
zm.
Dz.U.
2006 / 239
poz. 1736
§ 3.1. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC uważa się za spełniony, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustanawiającymi obowiązek ubezpieczenia lub ustanawiającymi limity odpowiedzialności...
Zobacz więcej
75. statki powietrzne - przewoźnicy lotniczy, operatorzy statków powietrznych
Rozporządzenie (WE) nr 785 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych
01.05.2005
Dz.U.UE.
L. 04 / 138
poz. 1
z późn. zm.
(12) Obowiązkowe ubezpieczenie nie powinno być wymagane w przypadku państwowych statków powietrznych i niektórych pozostałych typów statków powietrznych.
(13) Minimalna ochrona ubezpieczeniowa powinna być zapewniona w sytuacji...
Zobacz więcej
76. statki powietrzne – lotnie, paralotnie, spadochrony
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników i osób eksploatujących statki powietrzne, o których mowa w § 1 rozporządzenia, oraz minimalne wysokości sum tego ubezpieczenia
02.07.2005
Dz.U.
2005 / 107
poz. 904
zm.
Dz.U.
2007 / 197
poz. 1436
3.1.1. Ubezpieczenie OC może być zawarte także jako rozszerzenie warunków innego rodzaju ubezpieczenia, w tym nieobowiązkowego.
(…)
8. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne...
Zobacz więcej
77. syndyk, nadzorca sądowy, zarządca
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Art. 156 ust. 4 i 5.
01.10.2003
Dz.U.
2003 / 60
poz. 535
Dz.U.
2009 / 175
poz. 1361
Art. 156.
4. Osoba powołana do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście lub przez pełnomocnika.
78. syndyk, nadzorca sądowy, zarządca
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy
10.10.2007
Dz.U.
2007 / 185
poz. 1313
§ 3.
1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych:
1) dla syndyka i zarządcy...
Zobacz więcej
79. świadczeniobiorca
udzielający
świadczeń
opieki zdrowotnej
(nie – działalność lecznicza)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Art. 136b.
01.10.2004
Dz.U.
2004 / 210
poz. 2135
Dz.U.
2008 / 164
poz. 1027
j.t.
Art. 136b.
1. Świadczeniodawca:
1) będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ...
Zobacz więcej
80. świadczeniobiorca
udzielający
świadczeń
opieki zdrowotnej
(nie – działalność lecznicza)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
01.01.2012
Dz.U.
2011 / 293
poz. 1728
§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:
1) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ...
Zobacz więcej

««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 71 - 80 z 87

Serwis www.polbroker.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając więcej.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies