Wtorek, 16 PaĽdziernik 2018 r. 
Menu
Strona główna O nas Oferta Ubezpieczenia - wiedza Strefa Klienta Strefa brokera PB Linki Kontakt Szukaj Wiadomości RSS
Strona główna > Akty prawne > Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej


Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
(stan prawny na 01.08.2012)

Opracowanie zestawienia:
Hanna Czakańska   POL Brokers Sp. z o.o.
Zestawienie chronione prawem autorskim
Pokaż po
L.p. Temat Ustawa/rozporządzenie Data wejścia w życie aktu prawnego Dz.U.
(tekst
pierwotny)
rok/numer
pozycja
Wyciąg z tekstu aktu prawnego
51. podmiot certyfikujący podpisy elektroniczne
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
Art. 10 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, art. 26 ust. 1 pkt 5, ust. 2 i ust. 4.
16.08.2002
Dz.U.
2001 / 130
poz. 1450
Art. 10.
1. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wydający kwalifikowane certyfikaty jest obowiązany:
(...)
4) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom usług certyfikacyjnych,
52. podmiot
certyfikujący podpisy elektroniczne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
01.01.2004
Dz.U.
2003 / 229
poz. 2282
§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 250.000 euro, ale nie więcej niż 1.000.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.
53. podmiot wykonujący działalność leczniczą
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Art. 17 ust. 1 pkt 4 (podmiot leczniczy), art. 18 ust. 1 pkt 5 (lekarz), art. 19 ust. 1 pkt 7 (pielęgniarka), art. 25 (umowa).
01.07.2011
Dz.U.
2011 / 112
poz. 654
Art. 17.
1. Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki: (...)
4) zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia:
a) odpowiedzialności cywilnej...
Zobacz więcej
54. podmiot wykonujący działalność leczniczą
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego
23.02.2012
Dz.U.
z 23.02.2012
poz. 207
Na podstawie art. 67k ust. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i warunki ustalania wysokości świadczenia...
Zobacz więcej
55. podmiot wykonujący działalność leczniczą
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
01.01.2012
Dz.U.
2011 / 293
poz. 1729
§ 3. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:
1) 100 000 euro...
Zobacz więcej
56. pośrednik turystyczny, organizator turystyki
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych
Art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 1a - 1b, ust. 3 - ust. 6 oraz art. 10 i 10a.
01.07.1998
Dz.U.
1997 / 133
poz. 884
Dz.U.
2004 / 223
poz. 2268
j.t.
Art. 5.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest obowiązany spełniać następujące warunki...
Zobacz więcej
57. pośrednik turystyczny, organizator turystyki
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
28.04.2011
Dz.U.
2011 / 88
poz. 499
§ 1. Określa się wzory formularzy umowy:
1) gwarancji bankowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) gwarancji ubezpieczeniowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) ubezpieczenia na rzecz klientów, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
58. pośrednik turystyczny, organizator turystyki
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
29.12.2010
Dz.U.
2010 / 252
poz. 1690
§ 7. 1. Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej ustalana w odniesieniu do podmiotów wykonujących działalność, o której mowa w § 6, niepobierających przedpłat...
Zobacz więcej
59. pośrednik turystyczny, organizator turystyki
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
17.12.2010
Dz.U.
2010 / 238
poz. 1584
§ 5. 1. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ustalana w odniesieniu do podmiotów wykonujących działalność, o której mowa w § 2, niepobierających przedpłat, pobierających przedpłaty w terminie do 30 dni...
Zobacz więcej
60. pośrednik w obrocie nieruchomościami
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Art. 181 ust. 3 i ust. 4.
01.01.1998
Dz.U.
1997 / 115
poz. 741
Dz.U.
2010 / 102
poz. 651
j.t.
Art. 181. (…)
3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności...
Zobacz więcej

««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 51 - 60 z 87

Serwis www.polbroker.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając więcej.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies