Wtorek, 16 PaĽdziernik 2018 r. 
Menu
Strona główna O nas Oferta Ubezpieczenia - wiedza Strefa Klienta Strefa brokera PB Linki Kontakt Szukaj Wiadomości RSS
Strona główna > Akty prawne > Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej


Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
(stan prawny na 01.08.2012)

Opracowanie zestawienia:
Hanna Czakańska   POL Brokers Sp. z o.o.
Zestawienie chronione prawem autorskim
Pokaż po
L.p. Temat Ustawa/rozporządzenie Data wejścia w życie aktu prawnego Dz.U.
(tekst
pierwotny)
rok/numer
pozycja
Wyciąg z tekstu aktu prawnego
21. biuro usług płatniczych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych
21.04.2012
Dz.U.
z 20.04.2012
poz. 434
§ 3. 1. Minimalna suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi 0,6% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy...
Zobacz więcej
22. biuro usług płatniczych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji
21.04.2012
Dz.U.
z 20.04.2012
poz. 437
§ 2. 1. Minimalna suma gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wynosi 0,6% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy ...
Zobacz więcej
23. broker ubezp. i reasekuracyjny
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Art. 22.
01.01.2004
Dz.U.
2003 / 124
poz. 1154
Art. 22.
1. Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia...
Zobacz więcej
24. broker ubezp. i reasekuracyjny
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
10.07.2005
Dz.U.
2005 / 122
poz. 1028
§ 4.1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1.500.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.
25. detektyw
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych
Art. 24.
02.03.2002
Dz.U.
2002 / 12
poz. 110
Art. 24.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.
26. detektyw
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
01.01.2004
Dz.U.
2003 / 229
poz. 2283
§ 4.1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 15.000 euro.
27. dom maklerski
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Art. 98 ust. 9 – ust. 9b
24.05.2005
Dz.U.
2005 / 183
poz. 1538
Dz.U.
2010 / 211
poz. 1384
j.t.
Art. 98.
9. W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi działalności, o której mowa w art 69 ust. 2 pkt 2–4, 6–8 lub ust. 4 pkt 1 oraz nie spełnia wymogu posiadania kapitału założycielskiego w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 2 lub 4...
Zobacz więcej
28. dom maklerski
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego
24.11.2009
Dz.U.
2009 / 187
poz.1449
§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia.
29. doradca podatkowy
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym
Art. 43 – art. 46a.
01.01.1997
Dz.U.
1996 / 102
poz. 475
Dz.U.
2008 / 73
poz. 443
j.t.
Art. 44.
1. Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także odpowiedzialność podmiotów wymienionych w art. 43.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży na doradcach podatkowych wykonujących zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek niemających osobowości prawnej...
Zobacz więcej
30. doradca podatkowy
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
01.01.2004
Dz.U.
2003 / 211
poz. 2065
§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10.000 euro.

««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 21 - 30 z 87

Serwis www.polbroker.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając więcej.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies