Wtorek, 16 PaĽdziernik 2018 r. 
Menu
Strona główna O nas Oferta Ubezpieczenia - wiedza Strefa Klienta Strefa brokera PB Linki Kontakt Szukaj Wiadomości RSS
Strona główna > Akty prawne > Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej


Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
(stan prawny na 01.08.2012)

Opracowanie zestawienia:
Hanna Czakańska   POL Brokers Sp. z o.o.
Zestawienie chronione prawem autorskim
Pokaż po
L.p. Temat Ustawa/rozporządzenie Data wejścia w życie aktu prawnego Dz.U.
(tekst
pierwotny)
rok/numer
pozycja
Wyciąg z tekstu aktu prawnego
1. ustawa -
ubezpieczenia obowiązkowe
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
01.01.2004
Dz.U.
2003 / 124
poz. 1152
 
2. rozporządzenie – dokument potwierdzający spełnienie obowiązku
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego
07.08.2012
Dz.U.
z 23.07.2012
poz. 838
 
3. posiadacz pojazdu mechanicznego
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
M. in. art. 4 pkt 1 - „ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”, art. 23 – art. 43 .
01.01.2004
Dz.U.
2003 / 124
poz. 1152
Art. 23.
1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu....
Zobacz więcej
4. posiadacz pojazdu mechanicznego – przepisy przejściowe
Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Art. 5
11.06.2007
Dz.U.
2007 / 102
poz. 691
Art. 5.
W przypadku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz umów ubezpieczenia OC rolników wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej wynosi równowartość w złotych:
1) w odniesieniu do umów zawieranych w okresie do dnia 10 grudnia 2009 r....
Zobacz więcej
5. posiadacz pojazdu mechanicznego – wojsko obce
Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
Art. 19 ust. 5.
21.12.1999
Dz.U.
1999 / 93
poz. 1063
Art. 19 ust. 5. Zwalnia się od obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (? nie obowiązuje) wojska obce, których status jest określony w umowach międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie....
Zobacz więcej
6. rolnik (osoba fizyczna - posiadacz lub współposiadacz gospodarstwa rolnego)
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Art. 4 pkt 2 – „ubezpieczenie OC rolników”, art. 44 – art. 58.
01.01.2004
Dz.U.
2003 / 124
poz. 1152
Art. 44.
Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.
(...)
Art. 52.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. ...
Zobacz więcej
7. rolnik – przepisy przejściowe
Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Art. 5.
11.06.2007
Dz.U.
2007 / 102
poz. 691
Art. 5.
W przypadku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz umów ubezpieczenia OC rolników wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej wynosi równowartość w złotych:
1) w odniesieniu do umów zawieranych w okresie do dnia 10 grudnia 2009 r.:
a) w przypadku szkód na osobie – 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych...
Zobacz więcej
8. adwokat
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze
Art. 8a i 8b.
01.10.1982
Dz.U.
1982 / 16
poz. 124
Dz.U.
2009 / 146
poz. 1188
j.t.
Art. 8a.
1. Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu.
...
Zobacz więcej
9. adwokat
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów
01.01.2004
Dz.U.
2003 / 217
poz. 2134
§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50.000 euro.
10. agent
ubezpieczeniowy
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Art. 11.
01.01.2004
Dz.U.
2003 / 124
poz. 1154
Art. 11.
3. W zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej....
Zobacz więcej

««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 10 z 87

Serwis www.polbroker.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając więcej.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies