Wtorek, 16 PaĽdziernik 2018 r. 
Menu
Strona główna O nas Oferta Ubezpieczenia - wiedza Strefa Klienta Strefa brokera PB Linki Kontakt Szukaj Wiadomości RSS
Strona główna > Ubezpieczenia - wiedza >Akty prawne > Umowa ubezpieczenia


Umowa ubezpieczenia
(ubezpieczenia majątkowe i osobowe) -
wybrane akty prawne

(stan prawny na dzień 01.08.2012)


Opracowanie zestawienia:
Hanna Czakańska   POL Brokers Sp. z o.o.
Zestawienie chronione prawem autorskim
L.p. Temat Ustawa / rozporządzenie Data wejścia w życie aktu prawnego Dz.U.
(tekst
pierwotny)
rok/numer
pozycja
Ostatnia nowelizacja
wprowadzona
została
aktem prawnym
1. umowa
ubezpieczenia
Kodeks cywilny
Księga III tytuł XXVII: art. 805 - 834
01.01.1965 Dz.U.
1964 / 16
poz. 93
Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 / 42 poz. 341 – art. 2
zmiana dot. art. 829 § 2 kc
(ostatnia nowelizacja dotycząca art. 805 - 834)
2. umowa
ubezpieczenia
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej
01.01.2004 Dz.U.
2003 / 124
poz. 1151

j. t. Dz.U. 2010 / 11 poz. 66
Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. z 29.05.2012 poz. 596 – art. 10
3. umowa ubezpieczenia – właściwość prawa Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe Art. 29. 06.05.2011 Dz.U. 2011 / 80 poz. 432 ---
4. ubezpieczenia
obowiązkowe
UFG
PBUK
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 01.01.2004 Dz.U.
2003 / 124
poz. 1152
Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. 2011 / 291 poz. 1707 - art. 19
5. nadzór
ubezpieczeniowy
Rzecznik Ubezp.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 01.01.2004 Dz.U.
2003 / 124
poz. 1153
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dz.U. 2011 / 234 poz. 1388
6. pośrednictwo
ubezpieczeniowe
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 01.01.2004 Dz.U.
2003 / 124
poz. 1154
Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 / 42 poz. 341- art. 11
7. ustalenie waluty
odszkodowania
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania waluty, w której ma zostać wypłacone odszkodowanie lub świadczenie z umowy ubezpieczenia 01.01.2004 Dz.U.
2003 / 199
poz. 1944
---
8. dopuszczalność
zawierania umów
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie określenia przypadków dopuszczalności zawierania umów ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń nie posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 01.04.1996 Dz.U.
1996 / 37
poz. 163
(obowiązujące w oparciu o zapis art. 253 ustawy o działalności ubezpieczeniowej)
9. egzekucja
sądowa
odszkodowań
Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej 19.07.1986 Dz.U.
1986 / 26
poz. 128
---
10. ubezpieczenia
rolne - dopłaty
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 09.09.2005 Dz.U.
2005 / 150
poz. 1249
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2011 / 106 poz. 622 – art. 70
11. ubezpieczenia
rolne - dopłaty
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2012 r. 29.12.2011 2011 / 268 poz. 1589 ---
12. ubezpieczenia
rolne - dopłaty
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2012 r. 31.12.2011 Dz.U. 2011 / 271 poz. 1602 ---
13. ubezpieczenia
eksportowe
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
19.08.1994 Dz.U.
1994 / 86 poz. 398

j.t. Dz.U. 2001 / 59 poz. 609
Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2009 / 215 poz. 1662
 

Serwis www.polbroker.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając więcej.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies