Wtorek, 16 PaĽdziernik 2018 r. 
Menu
Strona główna O nas Oferta Ubezpieczenia - wiedza Strefa Klienta Strefa brokera PB Linki Kontakt Szukaj Wiadomości RSS
Strona główna > Ubezpieczenia - wiedza >Akty prawne > Działalność ubezpieczeniowa, pośrednictwo ubezpieczeniowe


Ubezpieczenia majątkowe i osobowe -
wybrane akty prawne
(działalność ubezpieczeniowa, pośrednictwo ubezpieczeniowe)

(stan prawny na dzień 01.08.2012)


Opracowanie zestawienia:
Hanna Czakańska   POL Brokers Sp. z o.o.
Zestawienie chronione prawem autorskim
L.p. Temat Ustawa / rozporządzenie Data wejścia w życie aktu prawnego Dz.U.
(tekst
pierwotny)
rok/numer
pozycja
Ostatnia nowelizacja
wprowadzona
została
aktem prawnym
1. nadzór
ubezpieczeniowy
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 01.01.2004 Dz.U.
2003 / 124
poz. 1153
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dz.U. 2011 / 234 poz. 1388
2. nadzór
finansowy
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 19.09.2006 Dz.U.
2006 / 157 poz. 1119
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. z 26.07.2012 poz. 855
3. pośrednictwo
ubezpieczeniowe
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 01.01.2004 Dz.U.
2003 / 124
poz. 1154
Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 / 42 poz. 341- art. 11
4. rejestr
pośredników
ubezpieczeniowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru 18.10.2006 Dz.U.
2006 / 178
poz. 1316
---
5. rejestr
brokerów -
zmiany wpisu
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków 15.09.2005 Dz.U.
2005 / 170
poz. 1427
---
6. broker -
szkolenia
zawodowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie 16.07.2005 Dz.U.
2005 / 125
poz. 1051
---
7. broker -
obowiązkowe
ubezpieczenie oc
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej 10.07.2005 Dz.U.
2005 / 122
poz. 1028
---
8. broker -
kontrola
działalności
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli działalności i stanu majątkowego podmiotów prowadzących działalność brokerską 01.01.2004 Dz.U.
2003 / 218
poz. 2146
uchylenie: 07.03.2009 r.
wynikające z: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 / 18 poz. 97
(obecnie: art. 35a – 35i upu)

9. działalność
ubezpieczeniowa
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej
01.01.2004 Dz.U.
2003 / 124
poz. 1151

j. t. Dz.U. 2010 / 11 poz. 66
Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. z 29.05.2012 poz. 596 – art. 10
10. tryb udzielania
informacji o stanie
zdrowia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji 13.06.2012 Dz.U. z 29.05.2012 poz. 605 ---
11. bazy danych
tworzone przez
PIU
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń 10.09.2007 Dz.U.
2007 / 159
poz. 1119
---
12. wyłączenie
niektórych
porozumień spod
zakazu porozumień
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję 01.08.2007 Dz.U.
2007 / 137
poz. 964
---
13. wyliczenie
marginesu
wypłacalności
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń 01.01.2004 Dz.U.
2003 / 211
poz. 2060
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń
Dz.U. 2009 / 226 poz. 1822
11. ustalenie
waluty
wypłaty
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania waluty, w której ma zostać wypłacone odszkodowanie lub świadczenie z umowy ubezpieczenia 01.01.2004 Dz.U.
2003 / 199
poz. 1944
---
15. dokumenty sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia 01.01.2004 Dz.U. 2003 / 193 poz. 1889 ---
 

Serwis www.polbroker.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając więcej.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies