Wtorek, 16 PaĽdziernik 2018 r. 
Menu
Strona główna O nas Oferta Ubezpieczenia - wiedza Strefa Klienta Strefa brokera PB Linki Kontakt Szukaj Wiadomości RSS
Strona główna > Ubezpieczenia - wiedza >Literatura tematu > Książki - spis alfabetyczny

Opracowanie zestawienia:
Hanna Czakańska   POL Brokers Sp. z o.o.
Zestawienie chronione prawem autorskim


UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE – LITERATURA TEMATU
(lista w układzie alfabetycznym
wg nazwisk autorów książek i redaktorów dzieł zbiorowych)


A-B  C-D  E-F  G-H  I-J  K-L  M-N  O-P  R-S  T-U  W-X  Y-Ż  dzieła zbior. 
 • Adamowicz Mieczysław (red.) „Ubezpieczenia gospodarcze - wieś i  rolnictwo” Prace Naukowe KPAiM SGGW nr 21, Wyd. SGGW, Warszawa 2002
 • Ancyparowicz Grażyna Maria „Szkice z dziejów ubezpieczeń czyli jak doszło do stworzenia zintegrowanego systemu ubezpieczeniowego” Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003
 • Andrzejuk Barbara, Izabela Heropolitańska „Gwarancje bankowe i  ubezpieczeniowe” ABC, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007
 • Antosiak J. „Umowy reasekuracyjne” Warszawa 1948
 • Arrow Kenneth „Eseje z teorii ryzyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979
 • Bagiński Leszek „Międzyzakładowe pracownicze programy emerytalne. Pracownicze fundusze emerytalne w III filarze.” Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000
 • Balcerowicz-Szkutnik Maria, Alicja Wolny, Barbara Zakrzewska-Derylak „Aktuarialna analiza w ubezpieczeniach życiowych” zeszyt 5 serii: Statystyka ubezpieczeniowa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998
 • Balcerowicz-Szkutnik Maria, Barbara Zakrzewska-Derylak, Ewa Michalska „Rachunek składek i  wypłat rentowych” Akademia Ekonomiczna, Katowice1998
 • Banasiński Antoni „Efektywność nakładów prewencyjnych” Warszawa 1965
 • Banasiński Antoni „Matematyka ubezpieczeniowa” PWG, Warszawa 1955
 • Banasiński Antoni „Planowanie ubezpieczeń państwowych” PWG, Warszawa 1955
 • Banasiński Antoni „Teoria ubezpieczeń w socjalizmie, ujęcie ekonomiczno-cybernetyczne” PWE, Warszawa 1977
 • Banasiński Antoni „Teoria ubezpieczeń w socjalizmie” Warszawa 1971
 • Banasiński Antoni „Ubezpieczenia gospodarcze – ekonomika, organizacja, finanse” Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983
 • Banasiński Antoni „Ubezpieczenia gospodarcze” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993 (wyd. I), 1996 (wyd. II)
 • Banasiński Antoni (red.) „Ubezpieczenia państwowe w Polsce Ludowej w liczbach” Warszawa 1959
 • Banasiński Antoni, J. Ziomek „Sprawozdawczość i  statystyka ubezpieczeniowa” PWG, Warszawa 1955
 • Bartoszuk L., R. Krzyśków, J. Piotrowski, S. Wilczyński „Ubezpieczyciele polscy w obliczu procesów liberalizacyjnych w WTO, OECD i  Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne i  prawne” Fundacja Edukacji i  Badań Bankowych, Warszawa 1997
 • Batko Andrzej, Grzegorz Całek „Język perswazji w sprzedaży ubezpieczeń i  funduszy emerytalnych” wydawca: MPS Centrum NLP i  Technik Perswazji, Warszawa 1999
 • Batko Andrzej, Grzegorz Całek „NLP w sprzedaży ubezpieczeń i  funduszy emerytalnych” wydawca: MPS Centrum NLP i  Technik Perswazji, Warszawa 1999
 • Bednarczyk Teresa Hanna „Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i  ubezpieczenia” Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Bernstein Peter L. „Przeciw bogom – niezwykłe dzieje ryzyka” WIG-Press, Warszawa 1997
 • Bettger Frank „Jak przetrwać i  odnieść sukces w biznesie” Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1995
 • Bettger Frank „Jak umiejętnie sprzedawać i  zwielokrotniać dochody” Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1995
 • Bijak Wojciech, Maria Podgórska, Joanna Utkin „Matematyka finansowa” Wydawnictwo Bizant, Warszawa 1994
 • Bitner-Nowak Anna „Kształtowanie się rynku ubezpieczeniowego w Wielkopolsce (1793-1918)” seria: Dzieje Gospodarcze Wielkopolski, Wydawnictwo PSO, Poznań 1995
 • Bladowski Bogdan, Alfred Gola „Szkoda i  odszkodowanie” Wydawnictwo Prawnicze 1984
 • Blajer Andrzej „Międzynarodowe reguły handlowe – zasady i  praktyka stosowania. INCOTERMS 2000. COMBITERMS. RAFTD” wydawca: ODDK, Gdańsk 2000
 • Blajer Renata „Gwarancje bankowe i  ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym” Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999
 • Bland David „Ubezpieczenia długoterminowe” Centrum Kształcenia – System Zawodowej Edukacji Ubezpieczeniowej i  Bankowej, , Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i  Bankowości, Warszawa 1995
 • Bland David (red.) „Rola agenta ubezpieczeniowego w planowaniu finansowym” Centrum Kształcenia – System Zawodowej Edukacji Ubezpieczeniowej i  Bankowej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1996
 • Bland David, red. David Ransom „Ubezpieczenia. Zasady i  praktyka.” Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1994
 • Błaszczyszyn Bartłomiej, Tomasz Rolski „Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie” WNT 2004
 • Borda Marta „Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006
 • Borowska Agnieszka „Wykorzystanie oferty ubezpieczeniowej na rynku turystycznym” Ministerstwo Gospodarki - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa , Katowice 2006
 • Bożek-Węglarz Sylwia „Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Europie” Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006
 • Brdulak Halina (red.) „INCOTERMS 1990. Międzynarodowe reguły wykładni terminów handlowych Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) wprowadzone 1 lipca 1990 r.” wydawca: Centrum Informacji i  Usług Prawnych Krajowej Izby Gospodarczej, Warszawa
 • Brodecki Zdzisław „Prawo ubezpieczeń morskich” Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1999
 • Brodecki Zdzisław (red.) „Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Prawo i  praktyka” wydawca: INFO-TRADE, Gdańsk 1996
 • Brodecki Zdzisław (red.) „Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i  wybranych wzorców umów” seria: Komentarze Zakamycza, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003
 • Brodecki Zdzisław, Jerzy Figarski, Zenon Kamiński, Antoni Sołtys „Ubezpieczenia morskie” seria: Biblioteka transportu morskiego, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979
 • Brodecki Zdzisław, Małgorzata Serwach „Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz” Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005
 • Brodecki Zdzisław, Witold Janusz „Insurance Company Law in Poland. Introduction to the law of 28 July 1990 on insurance business” INFO-TRADE, Gdańsk 1996
 • Brzostek M. „Działalność prewencyjna Państwowego Zakładu Ubezpieczeń” Warszawa 1971
 • Budziński W. „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. INCOTERMS ’90, COMBITERMS ’90” Editex, Warszawa 1995
 • Buła P., Piotr Jedynak „Proces obsługi ubezpieczeniowej przedsiębiorstwa wydobywczego. Nowoczesne podejście” Szkoła Ekonomiki i  Zarządzania w Górnictwie, Ustroń 1999
 • Butryn Ewelina, Wojciech Piskozub „Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003
 • Całek Grzegorz „Jak sobie radzić z zastrzeżeniami klientów – poradnik dla sprzedawców” wydawca: MPS Centrum NLP i  Technik Perswazji, Warszawa 1999
 • Całek Grzegorz, Remigiusz Ambroziak „Agent XXI wieku. Poradnik dla sprzedawców ubezpieczeń.” Centrum NLP i  Technik Perswazji, Warszawa 2000
 • Capik Małgorzata i  Maciej „OC. Ubezpieczenie komunikacyjne” Wydawnictwo KiK Konieczny i  Kruszewski, Warszawa 1997
 • Capik Małgorzata i  Maciej „Ubezpieczenia transportu drogowego. Poradnik.” Twigger, Warszawa 1998
 • Capik Małgorzata i  Maciej„Ubezpieczenia bez tajemnic. Aktualne przepisy, orzecznictwo, produkty ubezpieczeniowe” Wydawnictwo TWIGGER, Warszawa 1996
 • Chróścicki Andrzej „Pracownicze programy emerytalne – przywilej czy konieczność?” Vademecum Pracodawcy i  Pracownika 34, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2000
 • Chrzan Piotr „Analiza składki pobieranej przez niektóre towarzystwa na życie” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997
 • Chrzan Piotr „Ubezpieczenia na życie. Analiza aktuarialna” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998
 • Chrzan Piotr (red.), Janusz Szopa „Metody matematyczne, statystyczne i  informatyczne w finansach i  ubezpieczeniach” Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003
 • Ciuman Krystyna „Reasekuracja a rynek ubezpieczeń” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996
 • Ciuman Krystyna „Reaskuracja: pomocnicze materiały dydaktyczne” Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994
 • Ciupek Bogdan „Optymalizacja wyniku technicznego struktury portfela i  taryf składek zakładu ubezpieczeń majątkowych” wydawnictwo: Fundacja Warta, Warszawa 2001
 • Cudna-Wagner Anna „Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela” Wydawnictwo Kodeks, Warszawa 2002
 • Czechowski Witold, Tadeusz Zacharski „Ocena sprawozdań finansowych towarzystwa ubezpieczeniowego” część aktuarialna, część rachunkowa, część prawna, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i  Bankowości, Warszawa 1998
 • Czerwińska Krystyna, Mariusz Ilnicki, Waldemar Jerzy Kowalski „Nowe prawo ubezpieczeniowe. Komentarz” seria: Prawo i  Ekonomia, Twigger, Warszawa 2003
 • Czerwińska Tatiana T. „Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku kapitałowym w Polsce” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 • Darul Kazimierz „Reasekuracja” Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1994
 • Daszewski Aleksander, Anna Dąbrowska, Marcin Kawiński, Joanna Owczarek, Tomasz Wróblewski „Praktyczny poradnik ubezpieczeniowy” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • Daszewski Aleksander, Anna Dąbrowska, Tomasz Wróblewski „Mieszkaniowy poradnik ubezpieczeniowy” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • Daszewski Aleksander, Anna Dąbrowska, Tomasz Wróblewski „Narciarski poradnik ubezpieczeniowy” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • Daszewski Aleksander, Anna Dąbrowska, Tomasz Wróblewski „Turystyczny poradnik ubezpieczeniowy” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • Dąbrowski Jacek „Droga do sukcesu. Odkryj świat ubezpieczeń” 2002
 • Desoutter Nicholas L., Kenneth Huggins „Ubezpieczenia na życie – leksykon” Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu w Szczecinie, Szczecin 1997
 • Dębicka Joanna „Inwestycyjny aspekt ubezpieczenia na życie i  dożycie. Rozprawa doktorska” Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000
 • Dick James N. „Ubezpieczenia komunikacyjne” Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i  Bankowości – Centrum Kształcenia, Warszawa 1995
 • Dmochowski Stanisław „Ubezpieczenia majątkowe i  osobowe ludności” Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984
 • Dmochowski Stanisław „Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie – poradnik” Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989
 • Dmochowski Stanisław „Ubezpieczenia mienia państwowego w gospodarce planowej” Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989
 • Dmochowski Stanisław „Ubezpieczenie mienia państwowego w gospodarce planowej” Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1978
 • Dmochowski Stanisław, Edmund Ruszkowski, Wilhelm Ruszkowski „Poradnik z zakresu ubezpieczeń majątkowych i  osobowych. T. 1” wydawnictwo: PTE, Poznań 1979
 • Doan Olga (red.) „Ubezpieczenia życiowe” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1995
 • Dobija Mieczysław, Edward Smaga „Podstawy matematyki finansowej i  ubezpieczeniowej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1995
 • Domagała M., Edward Montalbetti, A. Zabierzewski „Ubezpieczenia majątkowe i  osobowe” Warszawa 1961
 • Dowgiałło Z. (red.) „Niepewność i  ryzyko w działalności przedsiębiorstwa rolniczego” Wyd. PWN, Warszawa 1992
 • Drygalski Zbigniew „Listy w praktyce ubezpieczeń. Metoda pozyskiwania klientów” Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2002
 • Drzewicki Mirosław „Ubezpieczenia gospodarcze. Przepisy. Komentarz” Ośrodek Doradztwa i  Szkolenia TUR, Jaktorów 1998
 • Drzewicki Mirosław „Umowa ubezpieczenia gospodarczego i  inne zagadnienia ubezpieczeniowości dla praktyków” wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i  Szkolenia TUR, Jaktorów 1996
 • Dudkowiak Z. „Metody rachunku aktuarialnego” Politechnika Radomska, Radom 1998
 • Dziworska Krystyna, Andrzej Dziworski „Podstawy matematyki finansowej” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998
 • Ereciński Tadeusz „Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych” rozprawa doktorska, Warszawa 1976
 • Fendler, Z. „Prywatne prawo ubezpieczeniowe wraz z komentarzem i  orzecznictwem sadów polskich” Kraków 1934
 • Ferenc Agnieszka „Ubezpieczenia przestępstw komputerowych” Wydawnictwo Promotor, Warszawa 2005
 • Fesnak Andrzej „Szkolenie sprzedawców ubezpieczeń” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998
 • Fijor Jan M. „Metody zdobywania klientów czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaży” Wydawnictwo Fijor Publishing, Warszawa 2001
 • Gadkowski Mieczysław „Poradnik dla ubezpieczających się na życie” wydawca: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998
 • Gajek Lesław, Krzysztof Ostaszewski „Plany emerytalne. Zarządzanie aktywami i  zobowiązaniami” z serii: Matematyka w ubezpieczeniach, WNT 2002
 • Garczarczyk Józef „Koniunktura na rynku bankowym i  ubezpieczeniowym w Polsce” Józef Garczarczyk, Radosław Matusewicz, Marek Mocek, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001
 • Garczarczyk Józef (red.) „Jakość usług bankowych i  ubezpieczeniowych : diagnoza, determinanty, segmentacja” Wydawnictwo Bonami, Poznań 2000
 • Garczarczyk Józef (red.) „Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce – teraźniejszość i  przyszłość” Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997
 • Garczarczyk Józef (red.) „Zarządzanie jakością usług w bankach i  zakładach ubezpieczeń” konferencja naukowa AE w Poznaniu, Wydawnictwo Bonami, Poznań 2000
 • Gawlas Cezary, Robert Mikulski „Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Komentarz.” seria: Krótkie komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997, wydanie II – 2001
 • Gawlas Cezary, Robert Mikulski (wprow.) „Ubezpieczenia gospodarcze. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997
 • Gawroński Andrzej, Jerzy Handschke, Jerzy Łańcucki, Tadeusz Sangowski „Ubezpieczenia w handlu zagranicznym” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1994
 • Gawroński Andrzej, Jerzy Łańcucki, Tadeusz Sangowski „Ubezpieczenia w obrocie zagranicznym” Akademia Ekonomiczna, Skrypty Uczelniane, Poznań 1989
 • Geffroy Edgar K., Michael Klose „Vademecum agenta ubezpieczeniowego. 200 pytań i  ponad 1000 odpowiedzi. Jak osiągnąć sukces w sprzedaży ubezpieczeń” Agencja Wydawnicza ALGRA-BOOKS, Warszawa 2000
 • Geppert E. „Akwizycja ubezpieczeń życiowych i  rentowych” Warszawa 1971
 • Gęsikowski Jerzy „Zarys prawa ubezpieczeń gospodarczych. Przewodnik metodyczny” skrypt, Uniwersytet Śląski, Katowice 1981
 • Gierlasińska Lucyna „Słownik terminów ubezpieczeniowych polsko-rosyjski rosyjsko-polski” Wydawnictwo Lenz i  Załęcki Sp. z o.o., Toruń 2006
 • Glabiszewski Waldemar „Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji polski z Unią Europejską” Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005
 • Gniadek Jarosław A., Jacek Lisowski „Ubezpieczenia majątkowe. Wybrane problemy z teorii i  praktyki ubezpieczeniowej” wydawnictwo: Katalog, Poznań 1997
 • Goronowski W. „System finansowy PZU” Tow. Naukowe w Toruniu, Toruń 1964
 • Górski J. „Prawo ubezpieczeń państwowych” Wyd. Naukowe PWN, Poznań 1953
 • Górski Władysław „Ubezpieczenia transportowe” Poznań 1954, wyd. IV - Warszawa 1974, wyd. V – Warszawa 1976
 • Górski Władysław „Ubezpieczenia transportowe” Warszawa 1982
 • Górski Władysław „Ubezpieczenia transportowe” Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999
 • Górski Władysław „Ubezpieczenia w transporcie i  komunikacji” Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1995
 • Górski Władysław „Ubezpieczenia w transporcie i  komunikacji” Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1995
 • Grabiec Roman „Ubezpieczenia w teorii i  praktyce. Część 2. Ubezpieczenia gospodarcze i  zdrowotne” Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003
 • Grysa Krzysztof „Podstawy matematyki finansowej i  ubezpieczeniowej. Określenia, wzory, przykłady, zadania” Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, Kielce 1997
 • Hadyniak Bogusław, Joanna Wróblewska „Słownik finansów i  ubezpieczeń angielsko-polski, polsko-angielski” Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005
 • Handschke Jerzy (red.) „Internet w działalności ubezpieczeniowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji” Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004
 • Handschke Jerzy (red.) „Wycena i  zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 • Hebel Andrzej „Poradnik ubezpieczeń morskich dla armatorów, marynarzy, rybaków, żeglarzy” Wydawnictwo FOKA, Szczecin 1995
 • Heidema James M. „Agent z pasją” Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006
 • Hełczyński B. „Ubezpieczenie na cudzy rachunek” Kraków 1927
 • Henzel Halina, Czesław Paczuła „Rachunkowość Jednostek Ubezpieczeniowych. Cz.2 – ewidencja, finanse, kontrola” seria: Vademecum rachunkowości, Centrum Doradztwa i  Informacji Difin, Warszawa 2001
 • Hermanowski Jarosław (komentarz) „INCOTERMS 2000” wydawca: Univers Konsulting-Edukacja, Warszawa-Zielona Góra 2000
 • Hernik Józef „Ubezpieczenia geodetów od odpowiedzialności cywilnej” Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
 • Holly Romuald „Europejskie standardy finansowe, celno-podatkowe i  ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym. Dokumenty źródłowe i  materiały szkoleniowe” na prawach skryptu, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1996
 • Holly Romuald „Ubezpieczenia – główne zagadnienia oraz tematyka przedmiotów podstawowych i  wybranych specjalistycznych. Przewodnik dla studentów” Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1999
 • Holly Romuald „Ubezpieczenia cargo w międzynarodowym transporcie kombinowanym. Dokumenty źródłowe i  materiały” na prawach skryptu, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1998
 • Holly Romuald „Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej - początek drogi” Warszawa 2001
 • Holly Romuald (red.) „Instrumenty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa” Wydawnictwo Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, Warszawa 2002
 • Holly Romuald (red.) „Ryzyka polskiego rynku ubezpieczeń” Zeszyty Naukowe nr 18, WSUiB -LAM, Warszawa 2000
 • Holly Romuald (red.) „The Role of Insurance in Health Care System” WSE-I, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1999
 • Holly Romuald (red.) „Ubezpieczenia finansowe i  gwarancje ubezpieczeniowe” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004 (wydanie i  - 2003)
 • Holly Romuald (red.) „Ubezpieczenia w ochronie zdrowia” referaty z konferencji naukowej Warszawa 16.06.1999r., Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna i  Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1999
 • Holly Romuald (red.), A. Wojciechowski, A. Mrówczyńska-Kozerska „Ubezpieczenia, prewencja i  likwidacja szkód w międzynarodowym transporcie kombinowanym” na prawach skryptu, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1996
 • Holly Romuald (red.), Norbert Laskowski, J. Tomaszewicz, A. Wojciechowski „Podstawy formalnoprawne a praktyka działalności ubezpieczeniowej. Dokumenty źródłowe i  materiały szkoleniowe” na prawach skryptu, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1996
 • Holly Romuald, D.J. Błaszczuk, R. Dowgiało „Źródło pochodzenia kapitału a standing finansowy zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach dziewięćdziesiątych” Romuald Informator PTU, WSUiB-LAM, Warszawa 2000
 • Homa Magdalena, Agnieszka Marciniuk, Kinga Migdał, Magdalena Sipa, Dariusz Śpiewak, „Wprowadzenie do ubezpieczeń” seria: Ryzyko, Asekuracja, Statystyka. Raport Techniczny, wydawnictwo: Katedra Statystyki i  Cybernetyki Ekonomicznej AE Wrocław, Wrocław 2003
 • Hozer Józef (red.) „Badania statystyczne w ubezpieczeniach” Rozprawy i  Studia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002
 • Huget M. „Ubezpieczenia przewozów morskich” Gdynia 1960
 • Jajuga Krzysztof (red.), Wanda Ronka-Chmielowiec „Inwestycje finansowe i  ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki – tendencje światowe a rynek polski” referaty z konferencji naukowej Świeradów Zdrój 4.-5.11.1998r., nr 813 serii Prace Naukowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999
 • Jajuga Krzysztof, Teresa Jajuga „Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Jajuga Krzysztof, Teresa Jajuga „Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 • Jakubek Marek (oprac.) „Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zbiór przepisów.” Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1996
 • Jakubowski T. „Nowe zasady ubezpieczeń majątkowych i  osobowych. Poradnik” Warszawa 1991
 • Jaroch Waldemar „Przestępczość na rynku ubezpieczeń” Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia,Warszawa 2002
 • Jaroszewska-Ignatowska Iwona „Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach na życie?” z serii Moje prawo – praktyczny poradnik, wydawca: PPU Park Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2000
 • Jasiulewicz Helena „Analiza matematycznych modeli ubezpieczeń życiowych. Rozprawa doktorska” wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1995
 • Jasiulewicz Helena „Teoria zaufania : modele aktuarialne” seria: Statystyka i  ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2005
 • Jaworski Piotr, Jacek Micał „Modelowanie matematyczne w finansach i  ubezpieczeniach” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005
 • Jaworski Witold „Rating ubezpieczeniowy” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 • Jedynak Piotr „Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999
 • Jedynak Piotr „Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i  praktyki” Księgarnia Akademicka, Kraków 2001
 • Jedynak Piotr, Stanisław Szydło „Zarządzanie ryzykiem” Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1997
 • Jedynak Piotr, Janusz Teczke, Sławomir Wyciślak „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo” Księgarnia Akademicka, Kraków 2001
 • Jędrzejczyk Irena (red.) „Status kobiet w ubezpieczeniach. Zagrożenia. przeciwdziałanie i  ochrona ubezpieczeniowa” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004
 • Jęksa Zbigniew „Ubezpieczenia majątku i  zysku firmy” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999
 • Jonczyk Barbara „Finansowe aspekty działalności zakładów ubezpieczeń” wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004
 • Jonczyk Barbara, Helena Ogrodnik „Warunki podejmowania i  prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce w aspekcie dostosowania do wymogów Unii Europejskiej” wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000
 • Kaczmarek Tadeusz Teofil „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym” Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2001 (wyd. II – 2004)
 • Kamiński Zenon „Ubezpieczenia morskie” Gdańsk 1980
 • Karmańska Anna „Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela – modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań” seria: RRR, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 • Karmańska Anna (oprac.) „Analiza polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2005 r.” Polska Izba Ubezpieczeń, Wydawnictwo Garmond, Warszawa 2006
 • Karmańska Anna (red.) „Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń. Pojęcia, problemy, zadania” Centrum Doradztwa i  Informacji Difin, Warszawa 2003
 • Karmańska Anna, Marzanna Lament „Zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń" Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i  Bankowości – PW LAM, Warszawa 2002
 • Karśnicki K., J. Ławrynowicz „Prawo ubezpieczeń gospodarczych – teksty przepisów, orzecznictwo, komentarz” Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1969
 • Keat R. „Funkcjonowanie PML na brytyjskim rynku ubezpieczeniowym. Zasady i  procedury określania PML” materiały seminaryjne, Warszawa 1997
 • Kęszycka Barbara „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999
 • Knyt Agnieszka (red.) „200 lat ubezpieczania. 1803-2003 Geneza Powołanie Czas” Ośrodek KARTA, Warszawa 2003
 • Koch Andrzej (red.) „Umowa ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • Kołodziejczak L. „Przewodnik pośrednika ubezpieczeniowego” Warszawa 1966
 • Kołomin E.W. (red.) „Ubezpieczenia państwowe w krajach socjalistycznych” Państwowy Zakład Ubezpieczeń, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne , Warszawa 1984
 • Końszyn F.W. „Państwowe ubezpieczenia w ZSRR” Warszawa 1950
 • Koroluk Sławomir „Broker jako pośrednik ubezpieczeniowy” Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998
 • Korwin-Mikke Janusz „Niebezpieczne ubezpieczenia” Wydawnictwo DEXTRA Józef Jakubowski, Rzeszów, Rybnik 2000
 • Kostrzewa W., B. Balas „Usługi ubezpieczeniowe – przepisy, komentarze, firmy” Warszawa 1991
 • Kowalczyk Patrycja, Ewa Poprawska, Wanda Ronka-Chmielowiec „Metody aktuarialne. Zastosowanie matematyki w ubezpieczeniach” seria: FFF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Kowalewski Eugeniusz „Makler ubezpieczeniowy. Broker. Zakładanie firmy, przepisy, działalność” konsult. Jan Łopuski, stan prawny na 1.06.1991 r., Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału TNOiK, Bydgoszcz 1991
 • Kowalewski Eugeniusz „Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i  kierunki przemian” AM Branta, Bydgoszcz 1992
 • Kowalewski Eugeniusz „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • Kowalewski Eugeniusz „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – funkcje i  przemiany” Wydawnictwa UMK, Toruń 1981
 • Kowalewski Eugeniusz „Umowa ubezpieczenia” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • Kowalewski Eugeniusz, Małgorzata Serwach, Dariusz Fuchs, Wojciech Mogilski „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” wydanie III rozszerzone, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006
 • Kowalewski Eugeniusz, Tadeusz Sangowski „Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz” Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004
 • Kozierkiewicz Roman „Słownik terminologii ubezpieczeniowej angielsko-polski polsko-angielski” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006
 • Krajewski Marcin „Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 KC. Komentarz” seria: Krótkie komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
 • Królikowski Wiesław „Ubezpieczenia. Zastosowanie matematyki w ubezpieczeniach” Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006
 • Krzeczkowski K. „Rozwój ubezpieczeń publicznych w Polsce” tom 1 – 1931r., tom 2 – 1935r., Warszawa
 • Krzyżanowski Lech (oprac.) „Odszkodowania – wybór aktów prawnych” PPU Park, Bielsko-Biała 2000
 • Kubiński Krzysztof W. „Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Akty prawne, orzecznictwo, wyjaśnienia” PDW Ławica, Poznań 1994
 • Kuchlewska Maria „Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003
 • Kuchlewska Maria (red.) „Szkice o ubezpieczeniach” Zeszyty Naukowe nr 75, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 • Kuczyk Grzegorz „Ubezpieczenie na życie – zalety i  wady”, „Ubezpieczenia uniwersalne – zalety i  wady”, „Droga do własnej emerytury – ubezpieczenia na dożycie” broszury Federacji Konsumentów, Warszawa 1998
 • Kufel Jan „Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • Kufel Jan, Tadeusz Sangowski „Ubezpieczenia gospodarcze w praktyce” skrypt nr 461 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995
 • Kufel-Siemińska Anna „Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005
 • Kukiełka Jacek „Przewodnik po ubezpieczeniach gospodarczych” Sezam, Warszawa 1996
 • Kukiełka Jacek „Ubezpieczenia finansowe” materiały szkoleniowe SPBUiR, Warszawa 1998
 • Kukiełka Jacek „Ubezpieczenie kredytu” wydawca: Olympus – Centrum Edukacji i  Rozwoju Biznesu, seria: Przewodnik Finansowo-Bankowy, Warszawa 1994
 • Kukiełka Jacek, Dariusz Poniewierka „Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003
 • Kuligowska A., M. Marciniak, K. Piliszek „Elementy matematyki i  statystyki ubezpieczeniowej” Wyd. Lam, Warszawa 2001
 • Kułagowski W. „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Studia z ubezpieczeń gospodarczych i  społecznych” Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Zeszyt 276, Poznań 2000
 • Kunert Józef „Transakcje w handlu morskim” Min. Przemysłu i  Handlu, Warszawa 1948
 • Kuźniar Olgierd „Encyklopedia produktu finansowego dla podmiotów gospodarczych. Produkty bankowe. Produkty zakładów ubezpieczeń majątkowych i  zakładów ubezpieczeń na życie. Produkty towarzystw leasingowych” dodatek: CD-ROM, Wydawnictwo Kanber, Warszawa 2005
 • Kuźniar Olgierd „Encyklopedia produktu finansowego. Produkty bankowe. Produkty zakładów ubezpieczeń majątkowych i  zakładów ubezpieczeń na życie. Produkty towarzystw leasingowych” dodatek: CD-ROM, Wydawnictwo Kanber, Warszawa 2006
 • Kuźniar Olgierd „Polski rynek ubezpieczeń na życie. Grupowe ubezpieczenia na życie” Wydawnictwo Kanber, Warszawa 2002
 • Kuźniar Olgierd „Polski rynek ubezpieczeń na życie. Katalog indywidualnych ubezpieczeń na życie 2001/2002” Wydawnictwo Kanber, Warszawa 2001
 • Kuźniar Olgierd „Roczny katalog ubezpieczeń na życie. Indywidualne ubezpieczenia na życie na rok 2000.” Oficyna Wydawnicza „Doktorant”, Warszawa 2000
 • Kuźniar Olgierd „Ubezpieczenia majątkowe, osobowe i  życiowe dla jednostek gospodarczych” dodatek: CD-ROM, Wydawnictwo Kanber, Warszawa 2004
 • Kuźnierski J., S. Kwiatkowski „Mała encyklopedia ubezpieczeń gospodarczych” Wyd. PZU, Warszawa 1983
 • Lament Marzanna „Rachunkowość ubezpieczeniowa. Zbiór zadań” skrypt, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Radom 2001
 • Lament Marzanna, Paweł Różycki „Wybrane elementy finansów zakładu ubezpieczeń” Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003
 • Laskowski Norbert „Mały leksykon ubezpieczeniowy” Redakcja Wydawnictw Bankowych Edytor, Warszawa 1995
 • Lawrence Norman „Zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej” Warszawa 1992
 • Lemkowska Malwina „Jednolity rynek ubezpieczeniowy wspólnoty europejskiej. Podstawowe swobody” Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005
 • Lenart Tadeusz „Wycena ubezpieczenia jako instrumentu finansowego oferowanego przez zakłady ubezpieczeń” Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe 3/2000, Warszawa 2000
 • Lercher Roman, Monika Walkowiak, Aleksan Wertheim „Ubezpieczyć się najlepiej” Prognoza, Wrocław 1994
 • Lewandowski Krzysztof „Ubezpieczenie nieruchomości” Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006
 • Lichniak Zygmunt „Ryzyko a przedmiot ubezpieczenia morskiego” Warszawa 1975
 • Ligięza Henryk „Ubezpieczenia jednostek gospodarki uspołecznionej – przepisy, orzecznictwo, objaśnienia” Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1966
 • Lilienthal M. „Ubezpieczenie kredytu eksportowego” Wydawnictwa Państwowego Instytutu Eksportowego, Warszawa 1928
 • Ludwichowska Katarzyna „Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe” wydawnictwo: TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008
 • Łabno Zbigniew „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” Wyższa Szkoła Bankowości i  Finansów w Katowicach, Katowice 2001
 • Łabno Zbigniew „Ubezpieczenia ekologiczne – wybrane zagadnienia” seria: Prace naukowe, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego , Katowice 1995
 • Łańcucki Jerzy „Czynniki wpływające na efektywność ochrony ubezpieczeniowej w gospodarce państwowej” Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1977
 • Łańcucki Jerzy „Finanse ubezpieczeń gospodarczych” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993
 • Łańcucki Jerzy „Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 • Łańcucki Jerzy „System finansowy ubezpieczeń gospodarczych” Warszawa 1989
 • Łańcucki Jerzy „Ubezpieczenia gospodarcze” Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1992
 • Ławrynowicz Jerzy, Stanisław Nowak „Ubezpieczenia komunikacyjne” Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987
 • Łazowski Jan „Wstęp do nauki o ubezpieczeniach”– adaptacja pracy z 1934 r., Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998
 • Łopuski Jan „Odpowiedzialność za szkodę w żegludze morskiej” Gdynia 1969
 • Łopuski Jan „Prawo morskie” Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1996
 • Machała D., M. Rogowski (oprac.) „Produkty ubezpieczeniowe wspierające kredytowanie mieszkalnictwa hipotecznego – perspektywy i  uwarunkowania ich wdrożenia w Polsce” Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 1999
 • Makowski Andrzej „Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych” wydawnictwo: Agencja Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Dependable, Mysłowice 2000
 • Marciniuk Agnieszka, Walenty Ostasiewicz „Wybrane zadania z egzaminów na aktuariuszy (wraz z wyjaśnieniami i  rozwiązaniami). RT. 41”, wydawnictwo: Katedra Statystyki i  Cybernetyki Ekonomicznej AE Wrocław, Wrocław 2005
 • Marek Wojciech „Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody w ubezpieczeniach gospodarczych” Warszawa 1977
 • Maśniak Dorota „Ubezpieczenia ekologiczne” Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003
 • Matłoka Marian „Matematyka w ubezpieczeniach na życie” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997
 • Mazur-Jelonek Aneta „Ubezpieczenia w księgowości” seria: Monitor księgowego, Grupa Wydawnicza INFOR, Warszawa 2005
 • Michalski Tomasz „Teoria ryzyka ubezpieczeniowego. Część. i  -podstawowe pojęcia i  metody” skrypt, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 1999
 • Michalski Tomasz „Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i  w Unii Europejskiej” Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001
 • Michalski Tomasz, Anna Karmańska, Adam Śliwiński „Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i  metodologia oceny” seria: Academia Oeconomica, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
 • Michalski Tomasz, Krystyna Twardowska, Barbara Tylutki „Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć” Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005
 • Michalski Tomasz, Renata Pajewska,„Ubezpieczenia gospodarcze” Wydawnictwa Szkolne i  Pedagogiczne, Warszawa 2001
 • Michna Waldemar (red.) „Ubezpieczenia ekologiczne w Polsce. Propozycja rozwiązań prawnych i  organizacyjnych” Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i  Bankowości, Warszawa 1995
 • Michna Zbigniew „Modele graniczne w teorii ryzyka ubezpieczeniowego” wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002
 • Mielczarek Waldemar „365 dni do sukcesu. Poradnik doradcy ubezpieczeniowego.” wydawca: HaKa, Komorniki 1998
 • Milewski Piotr „Determinanty przekształcenia towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniową spółkę aukcyjną” praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003
 • Mogilski Władysław W. „Wybrane problemy ubezpieczeń morskich” Gdańsk 1987
 • Mogilski Władysław „Prewencja ubezpieczeniowa” Warszawa 1980
 • Monkiewicz Jan (red.) „Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i  integracji” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • Monkiewicz Jan (red.) „Podstawy ubezpieczeń, tom I: „Mechanizmy i  funkcje” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000
 • Monkiewicz Jan (red.) „Podstawy ubezpieczeń, tom II – produkty” Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2005 (wydanie i  – 2001)
 • Monkiewicz Jan (red.) „Podstawy ubezpieczeń, tom III – przedsiębiorstwo” Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia , Warszawa 2004
 • Monkiewicz Jan (red.) „Ubezpieczenia w Unii Europejskiej” Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2003 (wydanie i  – 2002)
 • Monkiewicz Jan, Lech Gąsiorkiewicz, Bogusław Hadyniak „Zarządzanie finansami ubezpieczeń” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999 (wyd. II - 2000)
 • Montalbetti Edward „Próba oceny dotychczasowych wyników i  perspektyw rozwojowych grupowych dożywotnich ubezpieczeń rodzinnych na wypadek śmierci” Warszawa 1977
 • Montalbetti Edward „Reasekuracja” Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970
 • Montalbetti Edward „Ubezpieczenia morskie” Warszawa 1952
 • Montalbetti Edward (red.) „Poradnik ubezpieczeniowy” PW Gospodarcze, Warszawa 1955
 • Montalbetti Edward, A. Zabierzewski „Organizacja i  ekonomika ubezpieczeń państwowych” Warszawa 1956
 • Montalbetti Edward, J. Fedorowicz „Technika ubezpieczeń morskich” skrypt, Warszawa 1953
 • Mozer M. „Wprowadzenie do teorii zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w zakładach przemysłowych” materiały seminaryjne, Kraków 1997
 • Mrozowska Beata, Aldona Wnęk „Ubezpieczenia gospodarcze. Zbiór przepisów prawnych” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996
 • Nassalski Paweł „Sprzedaż ubezpieczeń. Kurs mistrzowski” Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2002
 • Nassalski Paweł „Techniki sprzedaży ubezpieczeń” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996
 • Nehring Ireneusz „Ubezpieczenia na życie. Rentowność produktów” wydawnictwo: Ogma, Warszawa 2003
 • Nesterowicz Mirosław, Andrzej Rembieliński „Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskiego” TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1995
 • Nowak Stanisław „Rachunkowość ubezpieczeniowa” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998
 • Nowak Stanisław (red.) „Problemy i  kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce” Konferencja naukowa - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i  Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, red., Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003
 • Nowak Stanisław (red.) "Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i  oczekiwania" Oficyna Wydawnicza Branta wspólnie z Wydawnictwem WSPiZ, Warszawa – Bydgoszcz 2003
 • Nowak Stanisław, Andrzej Chaberski „Ochrona ubezpieczeniowa podmiotów gospodarujących w warunkach reformowanej gospodarki” TNOiK, Warszawa 1988
 • Nowak Stanisław, Jerzy Handschke„Ubezpieczenia gospodarcze jako metoda ochrony i  źródło pokrycia szkód powstałych u podmiotów gospodarujących” TNOiK, Warszawa 1988
 • Nowakowski Leszek „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej” Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2004
 • Nowakowski Zygmunt K. „Prawo ubezpieczeń rzeczowych i  osobowych” PZWS, Warszawa 1950
 • Nowakowski Zygmunt K. „Zarys prawa ubezpieczeń państwowych” PWN, Poznań 1954
 • Nowakowski Zygmunt K., Andrzej Wąsiewicz „Zarys prawa ubezpieczeń majątkowych i  osobowych” skrypt, Uniwersytet im. AM w Poznaniu, Poznań 1970
 • Nowotarska-Romaniak Beata „Marketing usług ubezpieczeniowych” seria: Marketig bez tajemnic, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
 • Nowotarska-Romaniak Beata „Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005
 • Obstawski Zdzisław „Propedeutyka rynku usług ubezpieczeniowych” Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2005
 • Ogrodnik Helena „Rynek ubezpieczeniowy” Akademia Ekonomiczna, Katowice 1992
 • Ogrodnik Helena (red.) „Teoria i  praktyka ubezpieczeń gospodarczych” Kolegium Zarządzania, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckigo, Katowice 2000
 • Ogrodnik Helena, Barbara Jonczyk „Finanse zakładów ubezpieczeń” skrypt, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i  Finansów w Katowicach, Katowice 1999
 • Ogrodnik Helena, Krystyna Znaniecka, Barbara Jonczyk, Daniel Szewieczek, Monika Wieczorek „Analiza finansowa zakładu ubezpieczeń” Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Wydawnictwo Uczelniane, Katowice 2006
 • Olszewski Andrzej „Ubezpieczenie kredytów eksportowych na tle zasad kredytowania i  finansowania transakcji eksportowych” TUiR WARTA, Warszawa 1974
 • Oręziak Leokadia „Jednolity rynek ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej. Zasady funkcjonowania i  kierunki rozwoju.” Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998
 • Orlicka Justyna, Marcin Orlicki „Europejski system dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych za wypadki komunikacyjne za granicą. Komentarz” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003
 • Orlicki Marcin „Umowa ubezpieczenia” seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002
 • Orlicki Marcin, Jakub Pokrzywniak, Aleksander Raczyński „Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2007
 • Orłowska Halina „Vademecum ubezpieczeniowe” Wydawnictwo KRIS, Gdańsk 1995
 • Ortyński Kazimierz „Statystyka i  matematyka ubezpieczeniowa” Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom 1990
 • Ortyński Kazimierz (red.) „Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce” Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radom 2003
 • Ostasiewicz Stanisława „Elementy aktuariatu” skrypt, seria: Statystyka i  ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003
 • Ostasiewicz Stanisława „Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych” seria: Statystyka i  ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000 (wyd. II – 2003)
 • Ostasiewicz Stanisława (red.) „Metody oceny i  porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych” Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000
 • Ostasiewicz Stanisława, Wanda Ronka-Chmielowiec „Elementy rachunku finansowo-ubezpieczeniowego” wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1993
 • Ostasiewicz Stanisława, Wanda Ronka-Chmielowiec „Metody statystyki ubezpieczeniowej” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994
 • Ostasiewicz Stanisława, Wanda Ronka-Chmielowiec „Rachunek ubezpieczeniowy” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995
 • Ostasiewicz Walenty (red.) „Modele aktuarialne” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000
 • Ostasiewicz Walenty (red.) „Składki i  ryzyko ubezpieczeniowe - modelowanie stochastyczne” seria: Statystyka i  ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004
 • Ostasiewicz Walenty (red.) „Statystyka aktuarialna” wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006
 • Ościłowska Barbara, Waldemar Baranowicz „Instrukcja prowadzenia oceny ryzyka ogniowego” Warszawa 1995
 • Otto Wojciech „Ubezpieczenia majątkowe. Część 1. Teoria ryzyka” seria: Matematyka w ubezpieczeniach, WNT, Warszawa 2004
 • Owsiak Stanisław „Finanse ubezpieczeń gospodarczych” skrypt AE, PWN, Kraków 1982
 • Paczuła Czesław „Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych” część I, z serii: Vademecum Rachunkowości, wydawca: Centrum Doradztwa i  Informacji Difin, Warszawa 1999
 • Pasiński Piotr "Harmonizacja prawa dotyczącego usług ubezpieczeniowych" UKiE Centrum Integracji Europejskiej, Warszawa 2000
 • Patterson J.A. „Emerytury i  zarządzanie funduszami emerytalnymi” Centrum Kształcenia – System Zawodowej Edukacji Ubezpieczeniowej i  Bankowej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1996
 • Pawelec Kazimierz J. „Kierowca i  pojazd w ruchu drogowym” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000
 • Pawelec Kazimierz J. „Poszkodowany w wypadku drogowym” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001
 • Pawelec Kazimierz J. „Wypadek drogowy” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999
 • Pawelec Kazimierz J. „Zanim kupimy i  ubezpieczymy samochód” seria: Poradniki Praktyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999
 • Pawłowicz Leszek (red.), Ryszard Wierzba „Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji” Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2003
 • Perenc Józef (red.) „Rynek usług ubezpieczeniowych” skrypt, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004
 • Pieczykolan Robert „Przewodnik po produktach ubezpieczeniowych w Polsce” Wydawnictwo JOTA, Warszawa 1997
 • Plewińska-Stasiak G. „Elementy marketingu w działalności socjalistycznego zakładu ubezpieczeń” Akademia Ekonomiczna, Poznań 1979
 • Podstawka Marian „Finanse w rolnictwie” Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 1999
 • Pokorzyński Lucjan, Witold Warkałło „Ubezpieczenia gospodarcze w kapitalizmie” Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1961
 • Pokrzywniak Jakub „Broker ubezpieczeniowy – ubezpieczający, - ubezpieczyciel” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • Popplewell K., C.Marshall, D.E.Bland „Ubezpieczenia na życie – praktyka i  zarządzanie” Centrum Kształcenia – System Zawodowej Edukacji Ubezpieczeniowej i  Bankowej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1996
 • Próchniak Ewa „Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorców” Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001
 • Przewalska Katarzyna, Marcin Orlicki „Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych. Kodeks cywilny po zmianach. Wprowadzenie” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004
 • Przybytniowski Jarosław „Model rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce. Rozprawa doktorska” wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999
 • Przybytnowski Jarosław „Ubezpieczenia gospodarcze” skrypt, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce 2002
 • Ratajczak Piotr „Słownik. Podatki Cła Ubezpieczenia” t.1 angielsko-polski, t.2 polsko-angielski, wydawnictwo: PT-DRUK, Świebodzin 2000
 • Rajcher, W.K. „Społeczno-historyczne typy ubezpieczeń” Warszawa 1951
 • Reps Jacek, Stefan Reps „Ubezpieczenia majątkowe i  osobowe. Umowa ubezpieczenia - przedmiot, składka, czas ochrony. Odszkodowanie i  dochodzenie roszczeń. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych, brokerów, komorników” INFOR - Wydawnictwo Książkowe, Warszawa 1997
 • Reps Stefan „Prawo ubezpieczeniowe” Warszawa 1996
 • Reps Stefan, Jacek Reps „Ubezpieczenia majątkowe przedsiębiorców” Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2000
 • Rodak Józef "Ubezpieczenia jednostek gospodarki nieuspołecznionej i  ludności" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983
 • Rodak Józef „Ubezpieczenia majątkowe i  osobowe” Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977
 • Rodek Katarzyna, Jerzy Visan „Marketing ubezpieczeń na życie” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996
 • Rogowski Stanisław (red.) „Prawo ubezpieczeń. Ustawy z komentarzem” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004
 • Rogowski Stanisław (red.) „Ubezpieczenia komunikacyjne” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006
 • Rogóyski K., W. Zagrodzki „Awaria wspólna” Warszawa 1952
 • Romanowski Klemens „Ubezpieczenia turystyczne” Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1999
 • Ronka-Chmielowiec Wanda "Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach. Wybrane zagadnienia" wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003
 • Ronka-Chmielowiec Wanda „Ryzyko w ubezpieczeniach – metody oceny” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997
 • Ronka-Chmielowiec Wanda „Zastosowanie metod ekonometryczno-statystycznych w zarządzaniu finansami w zakładach ubezpieczeń” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004
 • Ronka-Chmielowiec Wanda (red.) "Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach" Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000
 • Ronka-Chmielowiec Wanda (red.) „Analiza i  metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
 • Ronka-Chmielowiec Wanda (red.) „Ubezpieczenia. Rynek i  ryzyko” Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 • Ronka-Chmielowiec Wanda (red.) „Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004
 • Ronka-Chmielowiec Wanda (red.), Krzysztof Jajuga „Inwestycje finansowe i  ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek” Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
  nr 1133 – 2006 r., nr 1088 – 2005 r., nr 1037 – 2004 r., nr 990 – 2003 r., nr 952 – 2002 r., nr 890 – 2001 r., nr 869 – 2000 r.
 • Ruszkowski Wilhelm „Podstawowe wiadomości z zakresu ubezpieczeń majątkowych i  osobowych” Poznań 1967
 • Rutkowska Małgorzata „Przesłanki wprowadzenia sprawnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Rozprawa doktorska” wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1995
 • Rutkowska Małgorzata „Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniach zdrowotnych” Wydawnictwo:Politechnika Wrocławska, Wrocław 2002
 • Rutkowska Małgorzata „Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Społeczne aspekty funkcjonowania w ubezpieczeniach zdrowotnych ” seria: FFF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Rutkowska Małgorzata „Ubezpieczenia zdrowotne” wydawnictwo:Agencja Promocyjna Monada, Wrocław 1997
 • Samoliński Bolesław (red.) „Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne DUZ 2006” Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006
 • Sangowski Tadeusz „Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń” Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1995
 • Sangowski Tadeusz „Regres ubezpieczeniowy” Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977
 • Sangowski Tadeusz „System finansowy ubezpieczeń gospodarczych w Polsce” Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992
 • Sangowski Tadeusz (red.) „Finanse i  rachunkowość zakładów ubezpieczeń działu II” Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997
 • Sangowski Tadeusz (red.) „Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005
 • Sangowski Tadeusz (red.) „Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń” Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych AE Poznań, Wydawnictwo-Drukarnia Bonami, Poznań 2000
 • Sangowski Tadeusz (red.) „Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń. Stan i  perspektywy” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
 • Sangowski Tadeusz (red.) „Ubezpieczenia gospodarcze” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998 (wyd. II – 2000, wyd. III - 2001)
 • Sangowski Tadeusz (red.) „Ubezpieczenia majątkowe jednostek gospodarczych w systemie reformowanej gospodarki narodowej” wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań 1987
 • Sangowski Tadeusz (red.) „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej 4” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • Sangowski Tadeusz (red.) „Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego)” SAGA Printing, Poznań 1996 r. - wyd. i  (pt. „Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego”), 1998 r. – wyd. II, 1999 r. – wyd. III, 2000 r. – wyd. IV
 • Sarapata Jan J. „Reklama ubezpieczeń” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998
 • Secomski Kazimierz „Ekonomika ubezpieczeń” Warszawa 1947
 • Secomski Kazimierz „Ubezpieczenie kredytów eksportowych” Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie, Warszawa 1935
 • Skałba Mariusz „Ubezpieczenia na życie” seria: Matematyka w ubezpieczeniach, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999 (wyd. III – 2003)
 • Sobczak Alicja „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i  na świecie” AWydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004
 • Sobczyk Mieczysław „Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania.” Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995 (wyd. II – 1997, wyd. III – 1998)
 • Stangreciak Ryszard Józef „Ubezpieczenia osobowe i  majątkowe w sporcie” Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2002
 • Stangreciak Ryszard Józef „Ubezpieczenia osobowe i  majątkowe w sporcie” Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2002
 • Stępień Beata (red.) „Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków” Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
 • Stępień Marta, Krzysztof Jonas, Anna Szkarłat „Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Zbiór zadań” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004
 • Stroiński Eugeniusz „Ubezpieczenia na życie. Teoria i  praktyka” Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2004
 • Stroiński Eugeniusz „Ubezpieczenie na życie” Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i  Bankowości, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1996
 • Stroiński Eugeniusz „Ubezpieczenie gospodarcze jako czynnik bezpiecznego kierowania gospodarstwem rolnym” Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989
 • Strzaliński B. „Policja ubezpieczeniowa – organizacja, zakres działania, kompetencje” WSUiB, Warszawa 1995
 • Strzelecki W. „Matematyka ubezpieczeniowa” PZU, Warszawa 1939
 • Styś Szymon „Nowe prawo ubezpieczeń majątkowych i  osobowych” wydawnictwo: Centrum Doradztwa Organizacyjno-Finansowego Vector, Skierniewice 1992
 • Sułkowsa Wanda „Ubezpieczenia. Zagadnienia podstawowe” prace naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i  Bankowości w Krakowie, poz. 35, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2001
 • Sułkowska Wanda (red.) „Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego” Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000
 • Sułkowska Wanda (red.) „Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Tom V. Ubezpieczenia” Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004
 • Sułkowska Wanda (red.) „Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy środkowej i  wschodniej” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003
 • Sułkowska Wanda (red.) „Ubezpieczenia” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007
 • Sylwestrzak Andrzej (red.) „Prawne problemy rynku finansowego. Bankowość i  ubezpieczenia” materiały z konferencji w Swietłogorsku 28-30.08.1995r., red. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998
 • Szałański Mariusz „Podstawy matematyki finansowej. Zadania” Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1994
 • Szaniawski Krzysztof, Piotr Bałasz „Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Komentarz” Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005
 • Szaraniec Monika „Nadzór nad rynkiem ubezpieczeń gospodarczych” Monografie: Prace doktorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004
 • Szczęśniak Marian „Historia ubezpieczeń w Polsce. U progu trzeciego stulecia ubezpieczeń PZU S.A.” Warszawa 1993
 • Szczęśniak Marian „Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich” Wydawnictwo LAM, Warszawa 2003
 • Szkutnik Włodzimierz „Analiza roszczeniowa w ujęciu statystyczno—probabilistycznym. Przypadek dyskretny” skrypty uczelniane – zeszyt 8, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002
 • Szkutnik Włodzimierz „Kapitalizacja i  renty w aspekcie ubezpieczeń. Metody i  zadania” skrypty uczelniane – zeszyt 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001
 • Szkutnik Włodzimierz „Modele probabilistyczne ryzyka ubezpieczeniowego w ujęciu ciągłym. Ekonomiczne aspekty ryzyka ubezpieczeniowego” skrypty uczelniane – zeszyt 9, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002
 • Szkutnik Włodzimierz „Modele statystyczne i  probabilistyczne ryzyka ubezpieczeniowego. Przypadek dyskretny” skrypty uczelniane – zeszyt 7, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002
 • Szkutnik Włodzimierz „Modelowanie oceny ryzyka przy konstruowaniu portfela polis ubezpieczeniowych” Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2005
 • Szkutnik Włodzimierz „Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w układzie składka ubezpieczeniowa a rozkład roszczeń" skrypty uczelniane – zeszyt 10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004
 • Szkutnik Włodzimierz „Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym” Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Wydawnictwo Uczelniane, Katowice 2003
 • Szkutnik Włodzimierz, Alicja Wolny „Metody kalkulacji ryzyka rezerw szkodowych w ubezpieczeniach majątkowych i  osobowych” seria: Statystyka ubezpieczeniowa, zeszyt 11, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Wydawnictwo Uczelniane, Katowice 2005
 • Szkutnik Włodzimierz, Alicja Wolny „Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach życiowych. Metody i  zadania” skrypty uczelniane – zeszyt 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000
 • Szpunar Adam „Odpowiedzialność cywilna – komentarz w formie glos” Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1997
 • Szpunar Adam „Odszkodowanie za szkodę majątkową – szkoda na mieniu i  osobie” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998
 • Szpunar Adam „Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000
 • Szpunar Adam „Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego” Warszawa 1976
 • Szpunar Adam „Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999
 • Szpunar J. „Ubezpieczenia gospodarcze” Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poznań 1972
 • Szromnik Andrzej „Rynek ubezpieczeniowy. Społeczne problemy kształtowania i  funkcjonowania” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001
 • Szumlicz Tadeusz (red.) „Ubezpieczenia” SGH w Warszawie Kolegium Zarządzania i  Finansów, z serii Monografie i  opracowania naukowe, Warszawa 2005
 • Szymańska Krystyna „Jak i  gdzie ubezpieczyć majątek firmy” wydawca: ODDK, Gdańsk 1997
 • Szymańska Krystyna „Poradnik agenta ubezpieczeń” seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999
 • Szymański Zdzisław „Koncentracja w przemyśle ubezpieczeniowym” PZUW, Warszawa 1932
 • Szymański Zdzisław „Prawo ubezpieczeniowe” Uniwersytet Łódzki, Łódź 1978
 • Szymański Zdzisław „Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków” Warszawa 1960
 • Szymański Zdzisław „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej” Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977
 • Szymański Zdzisław „Umowa ubezpieczenia” Związek Prawników Polskich, Katowice 1967
 • Szymański Zdzisław„Ubezpieczenia na życie” Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1958
 • Śliperski Marek „Bancassurance w Unii Europejskiej i  w Polsce” Biblioteka Menedżera i  Bankowca, wydawnictwo: Zarządzanie i  Finanse, Warszawa 2001
 • Śliperski Marek „Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe” Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002
 • Śliperski Marek „Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi” wydawnictwo: Fundacja Warta, Warszawa 2002
 • Śliwiński Adam „Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy - budowa i  optymalizacja” Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2002
 • Tadla Anna „Umowa ubezpieczenia na życie. Zawieranie umowy. Dochodzenie roszczeń. Wzory” z serii Poradniki Prawnicze Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa 2000
 • Taradejna Ryszard, Janusz Maj „Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Komentarz” Wydawnictwo Przemiany, Warszawa 1990
 • Tarczyński Waldemar, Magdalena Mojsiewicz „Zarządzanie ryzykiem” Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 • Tołwiński Gabriel „Matematyka finansowa i  ubezpieczeniowa” Fundacja Wieczysta im. H.J.Chankowskiego, Warszawa 1939
 • Tomaszewska Dominika „Wpływ oceny ryzyka na tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń majątkowych. Rozprawa doktorska” Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004
 • Tracz Grzegorz „Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej” Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1998
 • Tyson Eric „Finanse osobiste dla opornych” Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1995
 • Wala Franciszek „Finanse zakładów ubezpieczeń. Wybrane zagadnienia” Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005
 • Walmsley Mel „Ubezpieczenia przerw w działalności gospodarczej” Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i  Bankowości – Centrum Kształcenia, Warszawa 1996
 • Wanat-Połeć Elżbieta, Wojciech Bijak, Rafał Kwiatkowski, Mariusz Smętek „Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń, wersja II” Wydawnictwo Edytor, Warszawa 2001
 • Warkałło Witold „Prawo ubezpieczeniowe. Zarys wykładu i  materiały normatywne” PWN, Warszawa 1974
 • Warkałło Witold „Ubezpieczenia społeczne i  gospodarcze” skrypt, Warszawa 1952
 • Warkałło Witold „Wstęp do nauki ubezpieczeń” Warszawa 1951
 • Warkałło Witold (red.) „Ubezpieczenia majątkowe. Ochrona mienia społecznego” Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971
 • Warkałło Witold, Wojciech Marek, Władysław Mogilski „Prawo ubezpieczeniowe” PWN, Warszawa 1983
 • Wąsiewicz Andrzej "Nowe ubezpieczenia samochodowe oraz przysługujące z ich tytułu odszkodowania" Wydawnictwo LEX, Gdańsk 1991
 • Wąsiewicz Andrzej „Odpowiedzialność cywilna za szkodę na osobie, powstałą w komunikacji” Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Katowice 1979
 • Wąsiewicz Andrzej „Odpowiedzialność cywilna za wypadki samochodowe na tle obowiązkowego ubezpieczenia” Warszawa 1969
 • Wąsiewicz Andrzej „Prawne zagadnienia działalności ubezpieczeniowej” PZU, Poznańska Drukarnia Naukowa, Warszawa 1996 (wyd. II – 1998)
 • Wąsiewicz Andrzej „Prawne zasady działalności ubezpieczeniowej” Centrum Kształcenia – System Zawodowej Edukacji Ubezpieczeniowej i  Bankowej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1994
 • Wąsiewicz Andrzej „Ubezpieczenia komunikacyjne z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1995 roku” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1995 (wyd. II - 1996)
 • Wąsiewicz Andrzej „Ubezpieczenia samochodowe” Wydawnictwo Komunikacji i  Łączności, Warszawa 1984
 • Wąsiewicz Andrzej „Umowa ubezpieczenia” Warszawa 1993
 • Wąsiewicz Andrzej „Wpływ ubezpieczeń majątkowych i  osobowych na zabezpieczenie materialnych potrzeb rodziny” Poznań 1981
 • Wąsiewicz Andrzej (red.) „Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne w PRL. Zagadnienia wybrane” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1979
 • Wąsiewicz Andrzej (red.) „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, , 1994 r. (część I), 1995 r. (część II), 1997 r. (część III)
 • Wąsiewicz Andrzej (red.) „Ubezpieczenia w sporcie” materiały z V konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996
 • Wąsiewicz Andrzej (red.), Maciej Wąsiewicz, Marcin Orlicki „Ubezpieczenia komunikacyjne” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001
 • Wąsiewicz Andrzej, Zygmunt K. Nowakowski „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” podręcznik dla studentów wydz. prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1980
 • Weichert S. „Reasekuracja” skrypt, Warszawa 1975
 • Wierzbicki Waldemar, Danuta Marciniak-Neider, Tomasz Lisowski „Jak i  za co płacić w handlu zagranicznym” (zawiera INCOTERMS 1990) wydawca: INFO-TRADE & Gdańska Grupa Promocyjna S.A., Gdańsk 1991
 • Wieteska Stanisław (red.) „Ubezpieczenia. Zjazd Katedr Finansowych. Instytucje, instrumenty i  strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej. Lublin, 13-15.IX.2006” Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006
 • Wieteska Stanisław "Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego" Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001
 • Wieteska Stanisław „Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń majątkowo-osobowych. Teoria i  praktyka” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004
 • Wieteska Stanisław „Zbiór zadań z matematyki aktuarialnej : renty i  ubezpieczenia życiowe" Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002
 • Więcek Zbigniew (oprac.) „Podręczny słownik agenta i  brokera ubezpieczeniowego” wydawnictwo: Dawid Zafran Grafika Wydawnicza, Zabrze 2001
 • Wildman Peter „Ubezpieczenia majątkowe” Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i  Bankowości – Centrum Kształcenia, Warszawa 1995
 • Williams Jr. C. Artur, Michael L. Smith, Peter C. Young „Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia” Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2002
 • Wolny Alicja „Kalkulacja rezerwy szkodowej. Metoda grossing-up” skrypty uczelniane – zeszyt 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000
 • Worach-Kardas Halina (red.) „Ubezpieczenia społeczne i  na życie. Stan i  perspektywy” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2004
 • Zagrodzki W. „Ubezpieczenia i  awarie statków” Warszawa 1953
 • Zakrzewska-Derylak B., Włodzimierz Szkutnik „Decyzyjne uwarunkowania użyteczności i  wiarygodności probabilistycznej w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym” seria: Statystyka ubezpieczeniowa, zeszyt 12, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Wydawnictwo Uczelniane, Katowice 2004
 • Zdanowski M. „Wstęp do ubezpieczeń podmiotów gospodarczych. Warunki i  rozwiązania krajowe” Wydawnictwo LAM, Warszawa 1995
 • Ziemkiewicz Katarzyna „Poradnik ubezpieczeniowy dla lekarzy” wydawca: ...I zrób to teraz! Katarzyna Ziemkiewicz, Warszawa 2001
 • Ziółkowski Jerzy „Ubezpieczenia w turystyce i  hotelarstwie” Wyższa Szkoła Turystyki i  Hotelarstwa, Gdańsk 2004
 • Ziółkowski Paweł „Ubezpieczenia w firmie w 2002 roku” Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002
 • Zych Józef „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek gospodarki uspołecznionej” Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1983
 • Żyłko Wojciech „Who is who. Kto jest kim w bankowości finansach i  ubezpieczeniach” Wydawnictwo WHO'S Who, Warszawa 2003


 • „20 lat ubezpieczeń państwowych w Polsce Ludowej” praca zbiorowa, PZU, Warszawa 1964
 • 150 lat ubezpieczeń w Polsce” tom 1 – 1958r., tom 2 – 1959r., Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa
 • „185 lat ubezpieczeń gospodarczych w Polsce”, praca zbiorowa, Wyd. Oficyna Drukarska Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i  Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 1988
 • „Insurance in the Polish Segment of the European Market AD 2004 Warsaw. Materiały konferencyjne”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • „Panorama ubezpieczeń 1997”, „Panorama ubezpieczeń 1998”, „Panorama ubezpieczeń 1999”, wydawca: CEIC – Central Europe Insurance Consulting, Warszawa 1997, 1998, 1999
 • „Prawo ubezpieczeniowe. Orzecznictwo” stan prawny na 22.10.1996 r., Wydawnictwo Prawnicze LEX z serii: z Temidą, Gdańsk 1996
 • „Prawo ubezpieczeniowe. Zbiór przepisów” stan prawny na 16.10.1996 r., Wydawnictwo Prawnicze LEX z serii:Zbiory przepisów, Gdańsk 1996
 • „Przestępczość ubezpieczeniowa” Materiały konferencyjne ... Ogólnopolskiej Konferencji „Przestępczość ubezpieczeniowa” (I Konf. - 1998 r., II Konf. - 1999 r., III Konf – 2000 r., IV Konf. - 2001 r., V Konf. - 2002 r., VI Konf. - 2003 r., VII Konf. - 2004 r., VIII Konf. - 2005 r., IX Konf – 2006 r., X Konf. - 2007 r.), Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin
 • „Rozwój rynku finansowego w Polsce. Materiały z konferencji naukowej UMCS” Kazimierz Dolny 2001, Wydawnictwo UMSC, Lublin 2001
 • „Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i  osobowe) w resorcie górnictwa i  energetyki”, Poznań 1970
 • „Ubezpieczenia gospodarcze. Wielka Księga Praw z Komentarzem” INFOR (ISSN), Warszawa 2003
 • „Ubezpieczenia i  wypadki morskie” Wojciech Popiela, skrypt, Szczecin 1975
 • „Ubezpieczenia majątkowe – wybór przepisów” stan prawny na 1.01.1996 r., Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych, Sopot 1996
 • „Ubezpieczenia majątkowe i  osobowe” Materiały Statystyczne nr 19, GUS, Warszawa 1983
 • „Ubezpieczenia morskie w handlu zagranicznym. Materiały programowe” pr. zbior., skrypt PTE, Gdańsk 1967
 • „Ubezpieczenia na życie. Rynek ubezpieczeń w Polsce.” część I, Wydawnictwo Adlers, Warszawa 1997
 • „Umowa ubezpieczenia. Dyskusja nad formą prawną i  treścią unormowań” Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 • „Vademecum ubezpieczeniowca” praca zbiorowa, PZU, Warszawa 1969
 • „Złota Księga Ubezpieczeń”, „Złota Księga Ubezpieczeń 2003”, „Złota Księga Ubezpieczeń 2004”, „Złota Księga Ubezpieczeń 2005”, „Złota Księga Finansów 2006/2007” Agencja Wydawniczo-Promocyjna Opoka (Gazeta Ubezpieczeniowa), Warszawa
 

Serwis www.polbroker.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając więcej.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies