Wtorek, 16 PaĽdziernik 2018 r. 
Menu
Strona główna O nas Oferta Ubezpieczenia - wiedza Strefa Klienta Strefa brokera PB Linki Kontakt Szukaj Wiadomości RSS
Strona główna > Ubezpieczenia - wiedza >Literatura tematu > Książki - spis tematyczny

Opracowanie zestawienia:
Hanna Czakańska   POL Brokers Sp. z o.o.
Zestawienie chronione prawem autorskim

UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE – LITERATURA TEMATU


I.Ubezpieczenia gospodarcze (osobowe i majątkowe)
II.Ubezpieczenia majątkowe (bez ubezp. komunikacyjnych)
III.Ubezpieczenia komunikacyjne
IV.Ubezpieczenia życiowe
V.Prawo ubezpieczeniowe
VI.Ubezpieczenia – pozostałe tematy
VII.Ubezpieczenia – marketing, techniki sprzedaży
VIII.Varia

I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE (ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe):

 • „Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym” Jan Kufel, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • „Ubezpieczenia gospodarcze” red. Tadeusz Sangowski, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998 (wyd. II – 2000, wyd. III - 2001)
 • „Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego)” praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Sangowskiego, SAGA Printing, Poznań 1996 r. - wyd. i (pt. „Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego”), 1998 r. – wyd. II, 1999 r. – wyd. III, 2000 r. – wyd. IV
 • „Wstęp do nauki o ubezpieczeniach” Jan Łazowski – adaptacja pracy z 1934 r. , Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998
 • „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej 4” red. Tadeusz Sangowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej”, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Wąsiewicza, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 1994 r. (część I), 1995 r. (część II), 1997 r. (część III)
 • „Ubezpieczenia” red. Wanda Sułkowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007
 • „Szkice o ubezpieczeniach” red. Maria Kuchlewska, Zeszyty Naukowe nr 75, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 • „Propedeutyka rynku usług ubezpieczeniowych” Zdzisław Obstawski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2005
 • „Nadzór nad rynkiem ubezpieczeń gospodarczych” Monika Szaraniec, Monografie: Prace doktorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004
 • „Ubezpieczenia w teorii i praktyce. Część 2. Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne” Roman Grabiec, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003
 • „Wprowadzenie do ubezpieczeń” seria: Ryzyko, Asekuracja, Statystyka. Raport Techniczny, Magdalena Homa, Agnieszka Marciniuk, Kinga Migdał, Magdalena Sipa, Dariusz Śpiewak, wydawnictwo: Katedra Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej AE Wrocław, Wrocław 2003
 • „Determinanty przekształcenia towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniową spółkę aukcyjną” Piotr Milewski, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003
 • „Ubezpieczenia gospodarcze” Jarosław Przybytnowski, skrypt, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce 2002
 • „Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń. Stan i perspektywy” red. Tadeusz Sangowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
 • „Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko” red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 • „Ubezpieczenia. Zagadnienia podstawowe” Wanda Sułkowska, prace naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, poz. 35, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2001
 • „Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki” Piotr Jedynak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001
 • „Ubezpieczenia gospodarcze” Tomasz Michalski, Renata Pajewska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001
 • „Teoria i praktyka ubezpieczeń gospodarczych” red. Helena Ogrodnik, Kolegium Zarządzania, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckigo, Katowice 2000
 • „Ubezpieczenia – główne zagadnienia oraz tematyka przedmiotów podstawowych i wybranych specjalistycznych. Przewodnik dla studentów” Romuald Holly, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1999
 • „Ubezpieczenia bez tajemnic. Aktualne przepisy, orzecznictwo, produkty ubezpieczeniowe” Małgorzata i Maciej Capik, Wydawnictwo TWIGGER, Warszawa 1996
 • „Przewodnik po ubezpieczeniach gospodarczych” Jacek Kukiełka, Sezam, Warszawa 1996
 • „Mały leksykon ubezpieczeniowy” Norbert Laskowski, Redakcja Wydawnictw Bankowych Edytor, Warszawa 1995
 • „Ubezpieczenia gospodarcze” Jerzy Łańcucki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1992
 • „Nowe zasady ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Poradnik” T. Jakubowski, Warszawa 1991
 • „Ubezpieczenia gospodarcze – ekonomika, organizacja, finanse” Antoni Banasiński, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983
 • „Ubezpieczenia jednostek gospodarki nieuspołecznionej i ludności” Józef Rodak, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983
 • „Mała encyklopedia ubezpieczeń gospodarczych” J.Kuźnierski, S. Kwiatkowski, Wyd. PZU, Warszawa 1983
 • „Ubezpieczenia majątkowe i osobowe” Józef Rodak, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977
 • „Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody w ubezpieczeniach gospodarczych” Wojciech Marek, Warszawa 1977
 • „Regres ubezpieczeniowy” Tadeusz Sangowski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977
 • „Ubezpieczenia gospodarcze” J. Szpunar, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poznań 1972
 • „Ubezpieczenia majątkowe i osobowe” M. Domagała, Edward Montalbetti, A. Zabierzewski, Warszawa 1961
 • „Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze” Witold Warkałło, skrypt, Warszawa 1952
 • „Wstęp do nauki ubezpieczeń” Witold Warkałło, Warszawa 1951
 • „Ubezpieczenie na cudzy rachunek” B. Hełczyński, Kraków 1927
 • „Encyklopedia produktu finansowego. Produkty bankowe. Produkty zakładów ubezpieczeń majątkowych i zakładów ubezpieczeń na życie. Produkty towarzystw leasingowych” dodatek: CD-ROM, Olgierd Kuźniar, Wydawnictwo Kanber, Warszawa 2006
 • „Encyklopedia produktu finansowego dla podmiotów gospodarczych. Produkty bankowe. Produkty zakładów ubezpieczeń majątkowych i zakładów ubezpieczeń na życie. Produkty towarzystw leasingowych” dodatek: CD-ROM, Olgierd Kuźniar, Wydawnictwo Kanber, Warszawa 2005
 • „Ubezpieczenia majątkowe, osobowe i życiowe dla jednostek gospodarczych” dodatek: CD-ROM, Olgierd Kuźniar, Wydawnictwo Kanber, Warszawa 2004
 • „Panorama ubezpieczeń 1997”, „Panorama ubezpieczeń 1998”, „Panorama ubezpieczeń 1999”, wydawca: CEIC – Central Europe Insurance Consulting, Warszawa 1997, 1998, 1999
 • „Przewodnik po produktach ubezpieczeniowych w Polsce” Robert Pieczykolan, Wydawnictwo JOTA, Warszawa 1997
 • „Umowa ubezpieczenia gospodarczego i inne zagadnienia ubezpieczeniowości dla praktyków” Mirosław Drzewicki, wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR, Jaktorów 1996
 • „Ubezpieczenia gospodarcze w praktyce” Jan Kufel, Tadeusz Sangowski, skrypt nr 461 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995
 • „Vademecum ubezpieczeniowe” Halina Orłowska, Wydawnictwo KRIS, Gdańsk 1995
 • „Ubezpieczyć się najlepiej” Roman Lercher, Monika Walkowiak, Aleksan Wertheim, Prognoza, Wrocław 1994
 • „Ubezpieczenia gospodarcze” Antoni Banasiński, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993 (wyd. I), 1996 (wyd. II)
 • „Rynek ubezpieczeniowy” Helena Ogrodnik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1992
 • „Usługi ubezpieczeniowe – przepisy, komentarze, firmy” W. Kostrzewa, B. Balas, Warszawa 1991
 • „Poradnik z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. T. 1” Stanisław Dmochowski, Edmund Ruszkowski, Wilhelm Ruszkowski, wydawnictwo: PTE, Poznań 1979
 • „Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) w resorcie górnictwa i energetyki”, Poznań 1970
 • „Podstawowe wiadomości z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych” Wilhelm Ruszkowski, Poznań 1967
 • „Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Społeczne aspekty funkcjonowania w ubezpieczeniach zdrowotnych ” Małgorzata Rutkowska, seria: FFF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • „Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne DUZ 2006” red. Bolesław Samoliński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006
 • „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie” Alicja Sobczak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004
 • „Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniach zdrowotnych” Małgorzata Rutkowska, Wydawnictwo:Politechnika Wrocławska, Wrocław 2002
 • „Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo - Wschodniej - początek drogi” Romuald Holly, Warszawa 2001
 • „Ubezpieczenia w ochronie zdrowia” referaty z konferencji naukowej Warszawa 16.06.1999r., red. Romuald Holly, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna i Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1999
 • „The Role of Insurance in Health Care System” red. Romuald Holly, WSE-I, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1999
 • „Ubezpieczenia zdrowotne” Małgorzata Rutkowska, wydawnictwo:Agencja Promocyjna Monada, Wrocław 1997
 • „Przesłanki wprowadzenia sprawnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Rozprawa doktorska” Małgorzata Rutkowska, wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1995

II. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (bez ubezpieczeń komunikacyjnych):

 • „Podstawy ubezpieczeń, tom II – produkty” pod redakcją Jana Monkiewicza, Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2005 (wydanie i – 2001)
 • „Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów” pod red. Zdzisława Brodeckiego, z serii Komentarze Zakamycza, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003
 • „Ubezpieczenia majątkowe. Wybrane problemy z teorii i praktyki ubezpieczeniowej” Jarosław A. Gniadek, Jacek Lisowski, wydawnictwo: Katalog, Poznań 1997
 • „Ubezpieczenia majątkowe i osobowe ludności” Stanisław Dmochowski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984
 • „Ubezpieczenia majątkowe. Ochrona mienia społecznego” red. Witold Warkałło, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971
 • „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej” Leszek Nowakowski, Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2004
 • „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych” W. Kułagowski, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Zeszyt 276, Poznań 2000
 • „Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Prawo i praktyka” pod red. Zdzisława Brodeckiego, wydawca: INFO-TRADE, Gdańsk 1996
 • „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek gospodarki uspołecznionej” Józef Zych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1983
 • „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – funkcje i przemiany” Eugeniusz Kowalewski, Wydawnictwa UMK, Toruń 1981
 • „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej” Zdzisław Szymański, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977
 • „Ubezpieczenie nieruchomości” Krzysztof Lewandowski, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006
 • „Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne” Ewelina Butryn, Wojciech Piskozub, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003
 • „Ubezpieczenia w firmie w 2002 roku” Paweł Ziółkowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002
 • „Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorców” Ewa Próchniak, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001
 • „Ubezpieczenia majątkowe przedsiębiorców” Stefan Reps, Jacek Reps, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2000
 • „Ubezpieczenia majątku i zysku firmy” Zbigniew Jęksa, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999
 • „Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie” Piotr Jedynak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999
 • „Proces obsługi ubezpieczeniowej przedsiębiorstwa wydobywczego. Nowoczesne podejście” P. Buła, Piotr Jedynak, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Ustroń 1999
 • „Zarządzanie ryzykiem” Piotr Jedynak, Stanisław Szydło, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1997
 • „Jak i gdzie ubezpieczyć majątek firmy” Krystyna Szymańska, wydawca: ODDK, Gdańsk 1997
 • „Wstęp do ubezpieczeń podmiotów gospodarczych. Warunki i rozwiązania krajowe” M. Zdanowski, Wydawnictwo LAM, Warszawa 1995
 • „Ochrona ubezpieczeniowa podmiotów gospodarujących w warunkach reformowanej gospodarki” Stanisław Nowak, Andrzej Chaberski, TNOiK, Warszawa 1988
 • „Ubezpieczenia gospodarcze jako metoda ochrony i źródło pokrycia szkód powstałych u podmiotów gospodarujących” Stanisław Nowak, Jerzy Handschke, TNOiK, Warszawa 1988
 • „Ubezpieczenia majątkowe jednostek gospodarczych w systemie reformowanej gospodarki narodowej” red. Tadeusz Sangowski, wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań 1987
 • „Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe” Barbara Andrzejuk, Izabela Heropolitańska, ABC, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007
 • „Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe” pod redakcją Romualda Holly, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004 (wydanie i - 2003)
 • „Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych” Jacek Kukiełka, Dariusz Poniewierka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003
 • „Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym” Renata Blajer, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999
 • „Produkty ubezpieczeniowe wspierające kredytowanie mieszkalnictwa hipotecznego – perspektywy i uwarunkowania ich wdrożenia w Polsce” oprac. D. Machała, M. Rogowski, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 1999
 • „Ubezpieczenia finansowe” Jacek Kukiełka, materiały szkoleniowe SPBUiR, Warszawa 1998
 • „Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej” Grzegorz Tracz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1998
 • „Ubezpieczenie kredytu” Jacek Kukiełka, wydawca: Olympus – Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, seria: Przewodnik Finansowo-Bankowy, Warszawa 1994
 • „Ubezpieczenie kredytów eksportowych na tle zasad kredytowania i finansowania transakcji eksportowych” Andrzej Olszewski, TUiR WARTA, Warszawa 1974
 • „Ubezpieczenie kredytów eksportowych” Kazimierz Secomski, Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie, Warszawa 1935
 • „Ubezpieczenie kredytu eksportowego” M. Lilienthal, Wydawnictwa Państwowego Instytutu Eksportowego, Warszawa 1928
 • „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym” Tadeusz Teofil Kaczmarek, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2001 (wyd. II – 2004)
 • „Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia” Teresa Hanna Bednarczyk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • „Ubezpieczenia w handlu zagranicznym” Andrzej Gawroński, Jerzy Handschke, Jerzy Łańcucki, Tadeusz Sangowski, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1994
 • „Ubezpieczenia w obrocie zagranicznym” Andrzej Gawroński, Jerzy Łańcucki, Tadeusz Sangowski, Akademia Ekonomiczna, Skrypty Uczelniane, Poznań 1989
 • „Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków” red. Beata Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
 • „Międzynarodowe reguły handlowe – zasady i praktyka stosowania. INCOTERMS 2000. COMBITERMS. RAFTD” Andrzej Blajer, wydawca: ODDK, Gdańsk 2000
 • „INCOTERMS 2000” komentarz: Jarosław Hermanowski, wydawca: Univers Konsulting-Edukacja, Warszawa-Zielona Góra 2000
 • „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. INCOTERMS ’90, COMBITERMS ’90” W. Budziński, Editex, Warszawa 1995
 • „INCOTERMS 1990. Międzynarodowe reguły wykładni terminów handlowych Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) wprowadzone 1 lipca 1990 r. ” pod red. Haliny Brdulak, wydawca: Centrum Informacji i Usług Prawnych Krajowej Izby Gospodarczej, Warszawa
 • „Jak i za co płacić w handlu zagranicznym” (zawiera INCOTERMS 1990) Waldemar Wierzbicki, Danuta Marciniak-Neider, Tomasz Lisowski, wydawca: INFO-TRADE  amp; Gdańska Grupa Promocyjna S.A., Gdańsk 1991
 • „Ubezpieczenia cargo w międzynarodowym transporcie kombinowanym. Dokumenty źródłowe i materiały” Romuald Holly, na prawach skryptu, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1998
 • „Ubezpieczenia transportowe” Władysław Górski, stan prawny na 01.09.1999 r., Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999
 • „Ubezpieczenia, prewencja i likwidacja szkód w międzynarodowym transporcie kombinowanym” red. Romuald Holly, A. Wojciechowski, A. Mrówczyńska-Kozerska, na prawach skryptu, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1996
 • „Europejskie standardy finansowe, celno-podatkowe i ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym. Dokumenty źródłowe i materiały szkoleniowe” Romuald Holly, na prawach skryptu, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1996
 • „Ubezpieczenia w transporcie i komunikacji” Władysław Górski, Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1995
 • „Ubezpieczenia transportowe” Władysław Górski, Warszawa 1982
 • „Ubezpieczenia transportowe” Władysław Górski, Poznań 1954, wyd. IV - Warszawa 1974, wyd. V – Warszawa 1976
 • „Poradnik ubezpieczeń morskich dla armatorów, marynarzy, rybaków, żeglarzy” Andrzej Hebel, Wydawnictwo FOKA, Szczecin 1995
 • „Wybrane problemy ubezpieczeń morskich” Władysław W. Mogilski, Gdańsk 1987
 • „Ubezpieczenia morskie” Zenon Kamiński, Gdańsk 1980
 • „Ubezpieczenia morskie” Zdzisław Brodecki, Jerzy Figarski, Zenon Kamiński, Antoni Sołtys, seria: Biblioteka transportu morskiego, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979
 • „Ryzyko a przedmiot ubezpieczenia morskiego” Zygmunt Lichniak, Warszawa 1975
 • „Ubezpieczenia i wypadki morskie” Wojciech Popiela, skrypt, Szczecin 1975
 • „Ubezpieczenia morskie w handlu zagranicznym. Materiały programowe” pr. zbior., skrypt PTE, Gdańsk 1967
 • „Ubezpieczenia przewozów morskich” M. Huget, Gdynia 1960
 • „Ubezpieczenia i awarie statków” W. Zagrodzki, Warszawa 1953
 • „Technika ubezpieczeń morskich” Edward Montalbetti, J. Fedorowicz, skrypt, Warszawa 1953
 • „Ubezpieczenia morskie” Edward Montalbetti, Warszawa 1952
 • „Awaria wspólna” K. Rogóyski, W. Zagrodzki, Warszawa 1952
 • „Transakcje w handlu morskim” Józef Kunert, Min. Przemysłu i Handlu, Warszawa 1948
 • „Ubezpieczenia gospodarcze - wieś i rolnictwo” red. Mieczysław Adamowicz, Prace Naukowe KPAiM SGGW nr 21, Wyd. SGGW, Warszawa 2002
 • „Finanse w rolnictwie” Marian Podstawka, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 1999
 • „Niepewność i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa rolniczego” red. Z. Dowgiałło, Wyd. PWN, Warszawa 1992
 • „Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie – poradnik” Stanisław Dmochowski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989
 • „Ubezpieczenie gospodarcze jako czynnik bezpiecznego kierowania gospodarstwem rolnym” Eugeniusz Stroiński, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989
 • „Ubezpieczenia ekologiczne” Dorota Maśniak, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003
 • „Ubezpieczenia ekologiczne – wybrane zagadnienia” Zbigniew Łabno, seria: Prace naukowe, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego , Katowice 1995
 • „Ubezpieczenia ekologiczne w Polsce. Propozycja rozwiązań prawnych i organizacyjnych” red. Waldemar Michna, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1995
 • „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe w sporcie” Ryszard Józef Stangreciak, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2002
 • „Ubezpieczenia w sporcie” red. Andrzej Wąsiewicz, materiały z V konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996
 • „Wykorzystanie oferty ubezpieczeniowej na rynku turystycznym” Agnieszka Borowska, Ministerstwo Gospodarki - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa , Katowice 2006
 • „Ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie” Jerzy Ziółkowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2004
 • „Ubezpieczenia turystyczne” Klemens Romanowski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1999
 • „Ubezpieczenia w księgowości” Aneta Mazur-Jelonek, seria: Monitor księgowego, Grupa Wydawnicza INFOR, Warszawa 2005
 • „Poradnik ubezpieczeniowy dla lekarzy” Katarzyna Ziemkiewicz, wydawca: ...I zrób to teraz! Katarzyna Ziemkiewicz, Warszawa 2001
 • „Ubezpieczenia geodetów od odpowiedzialności cywilnej” Józef Hernik, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
 • „Ubezpieczenia przestępstw komputerowych” Agnieszka Ferenc, Wydawnictwo Promotor, Warszawa 2005
 • „Ubezpieczenia. Zasady i praktyka.” David Bland, red. David Ransom, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1994
 • „Ubezpieczenia majątkowe” Peter Wildman, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości – Centrum Kształcenia, Warszawa 1995
 • „Ubezpieczenia przerw w działalności gospodarczej” Mel Walmsley, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości – Centrum Kształcenia, Warszawa 1996
 • „Praktyczny poradnik ubezpieczeniowy” Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska, Marcin Kawiński, Joanna Owczarek, Tomasz Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • „Mieszkaniowy poradnik ubezpieczeniowy” Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska, Tomasz Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • „Narciarski poradnik ubezpieczeniowy” Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska, Tomasz Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • „Turystyczny poradnik ubezpieczeniowy” Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska, Tomasz Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005

III. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 • „Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe” Katarzyna Ludwichowska, wydawnictwo: TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008
 • „Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Aleksander Raczyński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2007
 • „Ubezpieczenia komunikacyjne” red. Stanisław Rogowski, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006
 • „Europejski system dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych za wypadki komunikacyjne za granicą. Komentarz” Justyna Orlicka, Marcin Orlicki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003
 • „Ubezpieczenia komunikacyjne” red. Andrzej Wąsiewicz, Maciej Wąsiewicz, Marcin Orlicki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001
 • „Poszkodowany w wypadku drogowym” Kazimierz J. Pawelec, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001
 • „Kierowca i pojazd w ruchu drogowym” Kazimierz J. Pawelec, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000
 • „Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych” Andrzej Makowski, wydawnictwo: Agencja Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Dependable, Mysłowice 2000
 • „Wypadek drogowy” Kazimierz J. Pawelec, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999
 • „Ubezpieczenia transportowe” Władysław Górski, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999
 • „Zanim kupimy i ubezpieczymy samochód” Kazimierz J. Pawelec, z serii Poradniki Praktyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999
 • „Ubezpieczenia transportu drogowego. Poradnik.” Małgorzata i Maciej Capik, Twigger, Warszawa 1998
 • „OC. Ubezpieczenie komunikacyjne” Małgorzata i Maciej Capik, Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1997
 • „Ubezpieczenia w transporcie i komunikacji” Władysław Górski, Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1995
 • „Ubezpieczenia komunikacyjne z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1995 roku” Andrzej Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1995 (wyd. II - 1996)
 • „Ubezpieczenia komunikacyjne” James N. Dick, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości – Centrum Kształcenia, Warszawa 1995
 •  quot;Nowe ubezpieczenia samochodowe oraz przysługujące z ich tytułu odszkodowania quot; Andrzej Wąsiewicz, Wydawnictwo LEX, Gdańsk 1991
 • „Ubezpieczenia komunikacyjne” Jerzy Ławrynowicz, Stanisław Nowak, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987
 • „Ubezpieczenia samochodowe” Andrzej Wąsiewicz, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1984
 • „Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne w PRL. Zagadnienia wybrane” red. Andrzej Wąsiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1979
 • „Odpowiedzialność cywilna za szkodę na osobie, powstałą w komunikacji” Andrzej Wąsiewicz, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Katowice 1979
 • „Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego” Adam Szpunar, Warszawa 1976
 • „Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych” rozprawa doktorska, Tadeusz Ereciński, Warszawa 1976
 • „Odpowiedzialność cywilna za wypadki samochodowe na tle obowiązkowego ubezpieczenia” Andrzej Wąsiewicz, Warszawa 1969

IV. UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE i inne ubezpieczenia osobowe :

 • „Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka” Eugeniusz Stroiński, Wydawnictwo Poltext z serii Ubezpieczenia, Warszawa 2004
 • „Umowa ubezpieczenia na życie. Zawieranie umowy. Dochodzenie roszczeń. Wzory.” Anna Tadla, z serii Poradniki Prawnicze Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa 2000
 • „Ubezpieczenie na życie” Eugeniusz Stroiński, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1996
 • „Ubezpieczenia życiowe” pod red. Olgi Doan z serii Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1995
 • „Ubezpieczenia społeczne i na życie. Stan i perspektywy” red. Halina Worach-Kardas, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2004
 • „Ubezpieczenia na życie. Rentowność produktów” Ireneusz Nehring, wydawnictwo: Ogma, Warszawa 2003
 • „Polski rynek ubezpieczeń na życie. Grupowe ubezpieczenia na życie” Olgierd Kuźniar, Wydawnictwo Kanber, Warszawa 2002
 • „Ubezpieczenia osobowe i majątkowe w sporcie” Ryszard Józef Stangreciak, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2002
 • „Polski rynek ubezpieczeń na życie. Katalog indywidualnych ubezpieczeń na życie 2001/2002” Olgierd Kuźniar, Wydawnictwo Kanber, Warszawa 2001
 • „Roczny katalog ubezpieczeń na życie. Indywidualne ubezpieczenia na życie na rok 2000” Olgierd Kuźniar, Oficyna Wydawnicza „Doktorant”, Warszawa 2000
 • „Międzyzakładowe pracownicze programy emerytalne. Pracownicze fundusze emerytalne w III filarze” Leszek Bagiński, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000
 • „Pracownicze programy emerytalne – przywilej czy konieczność?” Andrzej Chróścicki, Vademecum Pracodawcy i Pracownika 34, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2000
 • „Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach na życie?” Iwona Jaroszewska-Ignatowska, z serii Moje prawo – praktyczny poradnik, wydawca: PPU Park Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2000
 • „Inwestycyjny aspekt ubezpieczenia na życie i dożycie. Rozprawa doktorska” Joanna Dębicka, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000
 • „Poradnik dla ubezpieczających się na życie” Mieczysław Gadkowski, wydawca: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998
 • „Ubezpieczenia na życie – leksykon” Nicholas L.Desoutter, Kenneth Huggins, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu w Szczecinie, Szczecin 1997
 • „Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce – teraźniejszość i przyszłość” pr. zbior. pod redakcją Józefa Garczarczyka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997
 • „Ubezpieczenie na życie – zalety i wady”, „Ubezpieczenia uniwersalne – zalety i wady”, „Droga do własnej emerytury – ubezpieczenia na dożycie” Grzegorz Kuczyk, broszury Federacji Konsumentów, Warszawa 1998
 • „Ubezpieczenia na życie. Rynek ubezpieczeń w Polsce” część I, Wydawnictwo Adlers, Warszawa 1997
 • „Finanse osobiste dla opornych” Eric Tyson, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1995
 • „Ubezpieczenia na życie – praktyka i zarządzanie” K.Popplewell, C.Marshall, D.E.Bland, Centrum Kształcenia – System Zawodowej Edukacji Ubezpieczeniowej i Bankowej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1996
 • „Ubezpieczenia długoterminowe” David Bland, Centrum Kształcenia – System Zawodowej Edukacji Ubezpieczeniowej i Bankowej, , Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1995
 • „Emerytury i zarządzanie funduszami emerytalnymi” J.A.Patterson, Centrum Kształcenia – System Zawodowej Edukacji Ubezpieczeniowej i Bankowej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1996
 • „Rola agenta ubezpieczeniowego w planowaniu finansowym” pod red. Davida Blanda, Centrum Kształcenia – System Zawodowej Edukacji Ubezpieczeniowej i Bankowej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1996
 • „Próba oceny dotychczasowych wyników i perspektyw rozwojowych grupowych dożywotnich ubezpieczeń rodzinnych na wypadek śmierci” Edward Montalbetti, Warszawa 1977
 • „Akwizycja ubezpieczeń życiowych i rentowych” E. Geppert, Warszawa 1971
 • „Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków” Zdzisław Szymański, Warszawa 1960
 • „Ubezpieczenia na życie” Zdzisław Szymański, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1958

V. PRAWO UBEZPIECZENIOWE (i, w niewielkim zakresie, prawo cywilne):

 • „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” wydanie III rozszerzone, Eugeniusz Kowalewski, Małgorzata Serwach, Dariusz Fuchs, Wojciech Mogilski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006
 • „Umowa ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne” pod red. Andrzeja Kocha, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • „Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz” Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005
 • „Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Komentarz” Krzysztof Szaniawski, Piotr Bałasz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005
 • „Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 KC. Komentarz” Marcin Krajewski, z serii: Krótkie komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
 • „Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz” Eugeniusz Kowalewski, Tadeusz Sangowski, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004
 • „Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych. Kodeks cywilny po zmianach. Wprowadzenie” Katarzyna Przewalska, Marcin Orlicki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004
 • „Prawo ubezpieczeń. Ustawy z komentarzem” pod redakcją Stanisława Rogowskiego, Wydawnictwo Poltext z serii Ubezpieczenia, Warszawa 2004
 • „Nowe prawo ubezpieczeniowe. Komentarz” Krystyna Czerwińska, Mariusz Ilnicki, Waldemar Jerzy Kowalski, seria: Prawo i Ekonomia, Twigger, Warszawa 2003
 • „Ubezpieczenia gospodarcze. Wielka Księga Praw z Komentarzem” INFOR (ISSN), Warszawa 2003
 • „Umowa ubezpieczenia” Marcin Orlicki, seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002
 • „Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym” Jan Kufel, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • „Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela” Anna Cudna-Wagner, Wydawnictwo Kodeks, Warszawa 2002
 • „Umowa ubezpieczenia” Eugeniusz Kowalewski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” Eugeniusz Kowalewski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej 4” pod red. Tadeusza Sangowskiego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” Zbigniew Łabno, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, Katowice 2001
 • „Umowa ubezpieczenia na życie. Zawieranie umowy. Dochodzenie roszczeń. Wzory” Anna Tadla, z serii Poradniki Prawnicze Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa 2000
 • „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” Barbara Kęszycka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999
 • „Ubezpieczenia gospodarcze. Przepisy. Komentarz” Mirosław Drzewicki, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR, Jaktorów 1998
 • „Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Komentarz.” Cezary Gawlas, Robert Mikulski, seria: Krótkie komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997, wydanie II – 2001
 • „Ubezpieczenia gospodarcze. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej” teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym i wprowadzeniem Cezarego Gawlasa i Roberta Mikulskiego, stan prawny czerwiec 1997 r., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997
 • „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej” praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Wąsiewicza, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, , 1994 r. (część I), 1995 r. (część II), 1997 r. (część III)
 • „Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Umowa ubezpieczenia - przedmiot, składka, czas ochrony. Odszkodowanie i dochodzenie roszczeń. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych, brokerów, komorników” Jacek Reps, Stefan Reps, INFOR - Wydawnictwo Książkowe, Warszawa 1997
 • „Ubezpieczenia gospodarcze. Zbiór przepisów prawnych” Beata Mrozowska, Aldona Wnęk, stan prawny na 1.09.1996 r., Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996
 • „Prawo ubezpieczeniowe. Zbiór przepisów” stan prawny na 16.10.1996 r., Wydawnictwo Prawnicze LEX z serii Zbiory przepisów, Gdańsk 1996
 • „Prawo ubezpieczeniowe. Orzecznictwo” stan prawny na 22.10.1996 r., Wydawnictwo Prawnicze LEX z Serii z Temidą, Gdańsk 1996
 • „Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zbiór przepisów” oprac. Marek Jakubek , stan prawny na 15.02.1996 r., Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1996
 • „Ubezpieczenia majątkowe – wybór przepisów” stan prawny na 1.01.1996 r., Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych, Sopot 1996
 • „Prawo ubezpieczeniowe” Stefan Reps, Warszawa 1996
 • „Prawne zagadnienia działalności ubezpieczeniowej” Andrzej Wąsiewicz, PZU, Poznańska Drukarnia Naukowa, Warszawa 1996 (wyd. II – 1998)
 • „Insurance Company Law in Poland. Introduction to the law of 28 July 1990 on insurance business” Zdzisław Brodecki, Witold Janusz, INFO-TRADE, Gdańsk 1996
 • „Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Akty prawne, orzecznictwo, wyjaśnienia” Krzysztof W. Kubiński, PDW Ławica, Poznań 1994
 • „Umowa ubezpieczenia” Andrzej Wąsiewicz, Warszawa 1993
 • „Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian” Eugeniusz Kowalewski, AM Branta, Bydgoszcz 1992
 • „Nowe prawo ubezpieczeń majątkowych i osobowych” Szymon Styś, wydawnictwo: Centrum Doradztwa Organizacyjno-Finansowego Vector, Skierniewice 1992
 • „Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Komentarz” Ryszard Taradejna, Janusz Maj, Wydawnictwo Przemiany, Warszawa 1990
 • „Prawo ubezpieczeniowe” Witold Warkałło, Wojciech Marek, Władysław Mogilski, PWN, Warszawa 1983
 • „Zarys prawa ubezpieczeń gospodarczych. Przewodnik metodyczny” Jerzy Gęsikowski, skrypt, Uniwersytet Śląski, Katowice 1981
 • „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” Andrzej Wąsiewicz, Zygmunt K. Nowakowski, podręcznik dla studentów wydz. prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1980
 • „Prawo ubezpieczeniowe” Zdzisław Szymański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1978
 • „Prawo ubezpieczeniowe. Zarys wykładu i materiały normatywne” Witold Warkałło, PWN, Warszawa 1974
 • „Zarys prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych” Zygmunt K. Nowakowski, Andrzej Wąsiewicz, skrypt, Uniwersytet im. AM w Poznaniu, Poznań 1970
 • „Prawo ubezpieczeń gospodarczych – teksty przepisów, orzecznictwo, komentarz” K. Karśnicki, J. Ławrynowicz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1969
 • „Umowa ubezpieczenia” Zdzisław Szymański, Związek Prawników Polskich, Katowice 1967
 • „Ubezpieczenia jednostek gospodarki uspołecznionej – przepisy, orzecznictwo, objaśnienia” Henryk Ligięza, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1966
 • „Zarys prawa ubezpieczeń państwowych” Zygmunt K. Nowakowski, PWN, Poznań 1954
 • „Prawo ubezpieczeń państwowych” J. Górski, Wyd. Naukowe PWN, Poznań 1953
 • „Prawo ubezpieczeń rzeczowych i osobowych” Zygmunt K. Nowakowski, PZWS, Warszawa 1950
 • „Prywatne prawo ubezpieczeniowe wraz z komentarzem i orzecznictwem sadów polskich” Z. Fendler, Kraków 1934
 • „Prawo ubezpieczeń morskich” Zdzisław Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1999
 • „Prawo morskie” Jan Łopuski, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1996
 • „Odpowiedzialność za szkodę w żegludze morskiej” Jan Łopuski, Gdynia 1969
 • „Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe” Katarzyna Ludwichowska, wydawnictwo: TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008
 • „Odszkodowania – wybór aktów prawnych” oprac. Lech Krzyżanowski, PPU Park, Bielsko-Biała 2000
 • „Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową” Adam Szpunar, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999
 • „Odszkodowanie za szkodę majątkową – szkoda na mieniu i osobie” Adam Szpunar, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998
 • „Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej” Adam Szpunar, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000
 • „Odpowiedzialność cywilna – komentarz w formie glos” Adam Szpunar, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1997
 • „Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskiego” Mirosław Nesterowicz, Andrzej Rembieliński, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1995
 • „Szkoda i odszkodowanie” Bogdan Bladowski, Alfred Gola, Wydawnictwo Prawnicze 1984
 • „Broker ubezpieczeniowy – ubezpieczający, - ubezpieczyciel” Jakub Pokrzywniak, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • „Broker jako pośrednik ubezpieczeniowy” Sławomir Koroluk, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998
 • „Makler ubezpieczeniowy. Broker. Zakładanie firmy, przepisy, działalność” Eugeniusz Kowalewski, konsult. Jan Łopuski, stan prawny na 1.06.1991 r., Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału TNOiK, Bydgoszcz 1991
 • „Prawne zasady działalności ubezpieczeniowej” Andrzej Wąsiewicz, Centrum Kształcenia – System Zawodowej Edukacji Ubezpieczeniowej i Bankowej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1994
 • „Umowa ubezpieczenia. Dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań” Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 • „Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce” Konferencja naukowa - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, red. Stanisław Nowak, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003
 • „Podstawy formalnoprawne a praktyka działalności ubezpieczeniowej. Dokumenty źródłowe i materiały szkoleniowe” red. Romuald Holly, Norbert Laskowski, J. Tomaszewicz, A. Wojciechowski, na prawach skryptu, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1996
 • „Prawne problemy rynku finansowego. Bankowość i ubezpieczenia” materiały z konferencji w Swietłogorsku 28-30.08.1995r., red. Andrzej Sylwestrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998
 • „Ubezpieczyciele polscy w obliczu procesów liberalizacyjnych w WTO, OECD i Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne i prawne” L. Bartoszuk, r. Krzyśków, J. Piotrowski, S. Wilczyński, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1997

VI. UBEZPIECZENIA – POZOSTAŁE TEMATY (podstawy teoretyczne, reasekuracja, rachunkowość, matematyka finansowa, UE...):

 • „Podstawy ubezpieczeń, tom III – przedsiębiorstwo” pod redakcją Jana Monkiewicza, Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2004
 • „Podstawy ubezpieczeń, tom II – produkty” pod redakcją Jana Monkiewicza, Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2005 (wydanie i - 2001)
 • „Podstawy ubezpieczeń, tom I: „Mechanizmy i funkcje” podręcznik pod redakcją Jana Monkiewicza, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000
 • „Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie” Marta Borda, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006
 • „Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Europie” Sylwia Bożek-Węglarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006
 • „Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń” pod redakcją Tadeusza Sangowskiego, Wydawnictwo Poltext z serii Ubezpieczenia, Warszawa 2005
 • „Finanse zakładów ubezpieczeń. Wybrane zagadnienia” Franciszek Wala, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005
 • „Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń majątkowo-osobowych. Teoria i praktyka” Stanisław Wieteska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004
 • „Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń” red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004
 • „Zastosowanie metod ekonometryczno-statystycznych w zarządzaniu finansami w zakładach ubezpieczeń” Wanda Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004
 • „Finansowe aspekty działalności zakładów ubezpieczeń” Barbara Jonczyk, wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004
 • „Wybrane elementy finansów zakładu ubezpieczeń” Marzanna Lament, Paweł Różycki, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003
 • „Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń, wersja II” Elżbieta Wanat-Połeć, Wojciech Bijak, Rafał Kwiatkowski, Mariusz Smętek, Wydawnictwo Edytor, Warszawa 2001
 • „Optymalizacja wyniku technicznego struktury portfela i taryf składek zakładu ubezpieczeń majątkowych” Bogdan Ciupek, wydawnictwo:Fundacja Warta, Warszawa 2001
 • „Ryzyka polskiego rynku ubezpieczeń” Zeszyty Naukowe Nr 18, red. Romuald Holly, WSUiB -LAM, Warszawa 2000
 • „Wycena ubezpieczenia jako instrumentu finansowego oferowanego przez zakłady ubezpieczeń” Tadeusz Lenart, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe 3/2000, Warszawa 2000
 • „Zarządzanie finansami ubezpieczeń” Jan Monkiewicz, Lech Gąsiorkiewicz, Bogusław Hadyniak, z serii Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999 (wyd. II - 2000)
 • „Finanse zakładów ubezpieczeń” Helena Ogrodnik, Barbara Jonczyk, skrypt, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach, Katowice 1999
 • „Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych” Jerzy Łańcucki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 • „Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń” Tadeusz Sangowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1995
 • „Finanse ubezpieczeń gospodarczych” Jerzy Łańcucki, z serii Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993
 • „Zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej” Norman Lawrence, Warszawa 1992
 • „System finansowy ubezpieczeń gospodarczych w Polsce” Tadeusz Sangowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992
 • „System finansowy ubezpieczeń gospodarczych” Jerzy Łańcucki, Warszawa 1989
 • „Finanse ubezpieczeń gospodarczych” Stanisław Owsiak, skrypt AE, PWN, Kraków 1982
 • „Ekonomika ubezpieczeń” Kazimierz Secomski, Warszawa 1947
 • „Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Zbiór zadań” Marta Stępień, Krzysztof Jonas, Anna Szkarłat, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004
 • „Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela – modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań” Anna Karmańska, seria: RRR, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 • „Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń. Pojęcia, problemy, zadania” red. Anna Karmańska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2003
 • „Zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń quot; Anna Karmańska, Marzanna Lament, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości – PW LAM, Warszawa 2002
 • „Rachunkowość ubezpieczeniowa. Zbiór zadań” Marzanna Lament, skrypt, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Radom 2001
 • „Rachunkowość Jednostek Ubezpieczeniowych. Cz.2 – ewidencja, finanse, kontrola” Halina Henzel, Czesław Paczuła, seria: Vademecum rachunkowości, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2001
 • „Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych” część I, Czesław Paczuła, z serii Vademecum Rachunkowości, wydawca: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 1999
 • „Rachunkowość ubezpieczeniowa” Stanisław Nowak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998
 • „Finanse i rachunkowość zakładów ubezpieczeń działu II” red. Tadeusz Sangowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997
 • „Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń” red. Jerzy Handschke, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 • „Analiza finansowa zakładu ubezpieczeń” Helena Ogrodnik, Krystyna Znaniecka, Barbara Jonczyk, Daniel Szewieczek, Monika Wieczorek, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Wydawnictwo Uczelniane, Katowice 2006
 • „Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku kapitałowym w Polsce” Tatiana T. Czerwińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 • „Rating ubezpieczeniowy” Witold Jaworski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 • „Koniunktura na rynku bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce” Józef Garczarczyk, Radosław Matusewicz, Marek Mocek, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001
 • „Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń” red. Tadeusz Sangowski, Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych AE Poznań, Wydawnictwo-Drukarnia Bonami, Poznań 2000
 • „Źródło pochodzenia kapitału a standing finansowy zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach dziewięćdziesiątych” Romuald Holly, D.J. Błaszczuk, r. Dowgiało, Informator PTU, WSUiB-LAM, Warszawa 2000
 • „Ocena sprawozdań finansowych towarzystwa ubezpieczeniowego” część aktuarialna, część rachunkowa, część prawna, Witold Czechowski, Tadeusz Zacharski, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1998
 • „Reasekuracja a rynek ubezpieczeń” Krystyna Ciuman, z serii Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996
 • „Reasekuracja” Kazimierz Darul, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1994
 • „Reaskuracja: pomocnicze materiały dydaktyczne” Krystyna Ciuman, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994
 • „Reasekuracja” S. Weichert, skrypt, Warszawa 1975
 • „Reasekuracja” Edward Montalbetti, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970
 • „Umowy reasekuracyjne” J. Antosiak, Warszawa 1948
 • „Metody aktuarialne. Zastosowanie matematyki w ubezpieczeniach” Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska, Wanda Ronka-Chmielowiec, seria: FFF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • „Ubezpieczenia. Zastosowanie matematyki w ubezpieczeniach” Wiesław Królikowski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006
 • „Statystyka aktuarialna” red. Walenty Ostasiewicz, wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006
 • „Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach” Piotr Jaworski, Jacek Micał, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005
 • „Modelowanie oceny ryzyka przy konstruowaniu portfela polis ubezpieczeniowych” Włodzimierz Szkutnik, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2005
 • „Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć” Tomasz Michalski, Krystyna Twardowska, Barbara Tylutki, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005
 • „Metody kalkulacji ryzyka rezerw szkodowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych” Włodzimierz Szkutnik, Alicja Wolny, seria: Statystyka ubezpieczeniowa, zeszyt 11, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Wydawnictwo Uczelniane, Katowice 2005
 • „Teoria zaufania : modele aktuarialne” Helena Jasiulewicz, seria: Statystyka i ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2005
 • „Wybrane zadania z egzaminów na aktuariuszy (wraz z wyjaśnieniami i rozwiązaniami). RT. 41” Agnieszka Marciniuk, Walenty Ostasiewicz, wydawnictwo: Katedra Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej AE Wrocław, Wrocław 2005
 • „Wpływ oceny ryzyka na tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń majątkowych. Rozprawa doktorska” Dominika Tomaszewska, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004
 • „Decyzyjne uwarunkowania użyteczności i wiarygodności probabilistycznej w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym” B. Zakrzewska-Derylak, Włodzimierz Szkutnik, seria: Statystyka ubezpieczeniowa, zeszyt 12, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Wydawnictwo Uczelniane, Katowice 2004
 • „Ubezpieczenia majątkowe. Część 1. Teoria ryzyka” Wojciech Otto, seria: Matematyka w ubezpieczeniach, WNT, Warszawa 2004
 • „Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie” Bartłomiej Błaszczyszyn, Tomasz Rolski, WNT 2004
 • „Składki i ryzyko ubezpieczeniowe - modelowanie stochastyczne” red. Walenty Ostasiewicz, seria: Statystyka i ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004
 • „Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w układzie składka ubezpieczeniowa a rozkład roszczeń quot; Włodzimierz Szkutnik, skrypty uczelniane – zeszyt 10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004
 • „Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny” Tomasz Michalski, Anna Karmańska, Adam Śliwiński, seria: Academia Oeconomica, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
 • „Metody matematyczne, statystyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach” red. Piotr Chrzan, Janusz Szopa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003
 • „Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym” Włodzimierz Szkutnik, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Wydawnictwo Uczelniane, Katowice 2003
 • „Elementy aktuariatu” Stanisława Ostasiewicz, skrypt, seria: Statystyka i ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003
 •  quot;Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach. Wybrane zagadnienia quot; Wanda Ronka-Chmielowiec, wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003
 • „Modele probabilistyczne ryzyka ubezpieczeniowego w ujęciu ciągłym. Ekonomiczne aspekty ryzyka ubezpieczeniowego” Włodzimierz Szkutnik, skrypty uczelniane – zeszyt 9, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002
 • „Analiza roszczeniowa w ujęciu statystyczno—probabilistycznym. Przypadek dyskretny” Włodzimierz Szkutnik, skrypty uczelniane – zeszyt 8, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002
 • „Modele statystyczne i probabilistyczne ryzyka ubezpieczeniowego. Przypadek dyskretny” Włodzimierz Szkutnik, skrypty uczelniane – zeszyt 7, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002
 • „Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy - budowa i optymalizacja” Adam Śliwiński, Wydawnictwo Poltext z serii Ubezpieczenia, Warszawa 2002
 • „Plany emerytalne. Zarządzanie aktywami i zobowiązaniami” Lesław Gajek, Krzysztof Ostaszewski, z serii: Matematyka w ubezpieczeniach, WNT 2002
 • „Zbiór zadań z matematyki aktuarialnej : renty i ubezpieczenia życiowe quot; Stanisław Wieteska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002
 • „Modele graniczne w teorii ryzyka ubezpieczeniowego” Zbigniew Michna, wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002
 • „Elementy matematyki i statystyki ubezpieczeniowej” A. Kuligowska, M. Marciniak, K. Piliszek, Wyd. LAM, Warszawa 2001
 • "Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego" Stanisław Wieteska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001
 • „Kapitalizacja i renty w aspekcie ubezpieczeń. Metody i zadania” Włodzimierz Szkutnik, skrypty uczelniane – zeszyt 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001
 • „Kalkulacja rezerwy szkodowej. Metoda grossing-up” Alicja Wolny, skrypty uczelniane – zeszyt 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000
 • „Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach życiowych. Metody i zadania” Włodzimierz Szkutnik, Alicja Wolny, skrypty uczelniane – zeszyt 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000
 • „Modele aktuarialne” red. Walenty Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000
 • "Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach" red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000
 • „Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych” red. Stanisława Ostasiewicz, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000
 • „Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych” Stanisława Ostasiewicz, seria: Statystyka i ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000 (wyd. II - 2003)
 • „Ubezpieczenia na życie” Mariusz Skałba, z serii Matematyka w ubezpieczeniach, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999 (wyd. III - 2003)
 • „Teoria ryzyka ubezpieczeniowego. Część. i -podstawowe pojęcia i metody” Tomasz Michalski, skrypt, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 1999
 • „Podstawy matematyki finansowej” Krystyna Dziworska, Andrzej Dziworski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998
 • „Metody rachunku aktuarialnego” Z. Dudkowiak, Politechnika Radomska, Radom 1998
 • „Ubezpieczenia na życie. Analiza aktuarialna” Piotr Chrzan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998
 • „Aktuarialna analiza w ubezpieczeniach życiowych” zeszyt 5 serii: Statystyka ubezpieczeniowa, Maria Balcerowicz-Szkutnik, Alicja Wolny, Barbara Zakrzewska-Derylak, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998
 • „Rachunek składek i wypłat rentowych” Maria Balcerowicz-Szkutnik, Barbara Zakrzewska-Derylak, Ewa Michalska, Akademia Ekonomiczna, Katowice1998
 • „Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych” red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
 • „Ryzyko w ubezpieczeniach – metody oceny” Wanda Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997
 • „Wprowadzenie do teorii zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w zakładach przemysłowych” materiały seminaryjne, M. Mozer, Kraków 1997
 • „Funkcjonowanie PML na brytyjskim rynku ubezpieczeniowym. Zasady i procedury określania PML” materiały seminaryjne, r. Keat, Warszawa 1997
 • „Analiza składki pobieranej przez niektóre towarzystwa na życie” Piotr Chrzan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997
 • „Matematyka w ubezpieczeniach na życie” Marian Matłoka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997
 • „Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Określenia, wzory, przykłady, zadania” Krzysztof Grysa, Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, Kielce 1997
 • „Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej” Mieczysław Dobija, Edward Smaga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1995
 • „Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania.” Mieczysław Sobczyk, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995 (wyd. II – 1997, wyd. III – 1998)
 • „Analiza matematycznych modeli ubezpieczeń życiowych. Rozprawa doktorska” Helena Jasiulewicz, wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1995
 • „Podstawy matematyki finansowej. Zadania” Mariusz Szałański, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1994
 • „Rachunek ubezpieczeniowy” Stanisława Ostasiewicz, Wanda Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995
 • „Metody statystyki ubezpieczeniowej” Stanisława Ostasiewicz, Wanda Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994
 • „Matematyka finansowa” Wojciech Bijak, Maria Podgórska, Joanna Utkin, Wydawnictwo Bizant, Warszawa 1994
 • „Elementy rachunku finansowo-ubezpieczeniowego” Stanisława Ostasiewicz,Wanda Ronka-Chmielowiec, wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1993
 • „Statystyka i matematyka ubezpieczeniowa” Kazimierz Ortyński, Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom 1990
 • „Matematyka ubezpieczeniowa” Antoni Banasiński, PWG, Warszawa 1955
 • „Sprawozdawczość i statystyka ubezpieczeniowa” Antoni Banasiński, J. Ziomek, PWG, Warszawa 1955
 • „Matematyka ubezpieczeniowa” W. Strzelecki, PZU, Warszawa 1939
 • „Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa” Gabriel Tołwiński, Fundacja Wieczysta im. H.J.Chankowskiego, Warszawa 1939
 • „Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw” Maria Kuchlewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003
 • „Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia” C. Artur Williams Jr., Michael L. Smith, Peter C. Young, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2002
 • „Zarządzanie ryzykiem” Waldemar Tarczyński, Magdalena Mojsiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 • „Instrumenty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa” red. Romuald Holly, Wydawnictwo Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, Warszawa 2002
 • „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo” Piotr Jedynak, Janusz Teczke, Sławomir Wyciślak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001
 • „Ubezpieczenia. Zjazd Katedr Finansowych. Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej. Lublin, 13-15.IX.2006” red. Stanisław Wieteska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006
 • „Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa” Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek” red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
  nr 1133 – 2006 r., nr 1088 – 2005 r., nr 1037 – 2004 r., nr 990 – 2003 r., nr 952 – 2002 r., nr 890 – 2001 r., nr 869 – 2000 r.
 • „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki – tendencje światowe a rynek polski” referaty z konferencji naukowej Świeradów Zdrój 4.-5.11.1998r., redaktorzy naukowi: Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec, nr 813 serii Prace Naukowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999
 • „Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa” Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 • „Ubezpieczenia” pod red. Tadeusza Szumlicza, SGH w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów, z serii Monografie i opracowania naukowe, Warszawa 2005
 • „Insurance in the Polish Segment of the European Market AD 2004 Warsaw. Materiały konferencyjne”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • „Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji” pod red. Jana Monkiewicza, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005
 • „Jednolity rynek ubezpieczeniowy wspólnoty europejskiej. Podstawowe swobody” Malwina Lemkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005
 • „Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji polski z Unią Europejską” Waldemar Glabiszewski, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005
 •  quot;Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania quot; red. Stanisław Nowak, Oficyna Wydawnicza Branta wspólnie z Wydawnictwem WSPiZ, Warszawa – Bydgoszcz 2003
 • „Ubezpieczenia w Unii Europejskiej” pod redakcją Jana Monkiewicza, Wydawnictwo Poltext z serii Ubezpieczenia, Warszawa 2003 (wydanie i – 2002)
 • „Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji” red. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2003
 • „Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy środkowej i wschodniej” red. Wanda Sułkowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003
 • „Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce” red. Kazimierz Ortyński, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radom 2003
 • „Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej” Tomasz Michalski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001
 • „Warunki podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce w aspekcie dostosowania do wymogów Unii Europejskiej” Barbara Jonczyk, Helena Ogrodnik, wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000
 • „Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego” red. Wanda Sułkowska, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000
 •  quot;Harmonizacja prawa dotyczącego usług ubezpieczeniowych quot; Piotr Pasiński, UKiE Centrum Integracji Europejskiej, Warszawa 2000
 • „Jednolity rynek ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej. Zasady funkcjonowania i kierunki rozwoju.” Leokadia Oręziak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998

VII. UBEZPIECZENIA – MARKETING, techniki sprzedaży :

 • „Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych” Anna Kufel-Siemińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005
 • „Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce” Beata Nowotarska-Romaniak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005
 • „Internet w działalności ubezpieczeniowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji” red. Jerzy Handschke, Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004
 • „Rynek usług ubezpieczeniowych” red. Józef Perenc, skrypt, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004
 • „Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń” konferencja naukowa AE w Poznaniu, red. Józef Garczarczyk, Wydawnictwo Bonami, Poznań 2000
 • „Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych : diagnoza, determinanty, segmentacja” red. Józef Garczarczyk,Wydawnictwo Bonami, Poznań 2000
 • „Model rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce. Rozprawa doktorska” Jarosław Przybytniowski, wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999
 • „Marketing usług ubezpieczeniowych” Beata Nowotarska-Romaniak, seria: Marketig bez tajemnic, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
 • „Marketing ubezpieczeń na życie” Katarzyna Rodek, Jerzy Visan, , seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996
 • „Reklama ubezpieczeń” Jan J. Sarapata, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998
 • „Elementy marketingu w działalności socjalistycznego zakładu ubezpieczeń” G. Plewińska-Stasiak, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1979
 • „Agent z pasją” James M. Heidema, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006
 • „Droga do sukcesu. Odkryj świat ubezpieczeń” Jacek Dąbrowski, 2002
 • „Sprzedaż ubezpieczeń. Kurs mistrzowski” Paweł Nassalski, Wydawnictwo Poltext z serii Ubezpieczenia, Warszawa 2002
 • „Listy w praktyce ubezpieczeń. Metoda pozyskiwania klientów” Zbigniew Drygalski, Wydawnictwo Poltext, seria: Ubezpieczenia, Warszawa 2002
 • „Metody zdobywania klientów czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaży” Jan M. Fijor, Wydawnictwo Fijor Publishing, Warszawa 2001
 • „Vademecum agenta ubezpieczeniowego. 200 pytań i ponad 1000 odpowiedzi. Jak osiągnąć sukces w sprzedaży ubezpieczeń” Edgar K. Geffroy, Michael Klose, Agencja Wydawnicza ALGRA-BOOKS, Warszawa 2000
 • „Agent XXI wieku. Poradnik dla sprzedawców ubezpieczeń.” Grzegorz Całek, Remigiusz Ambroziak, Centrum NLP i Technik Perswazji, Warszawa 2000
 • „NLP w sprzedaży ubezpieczeń i funduszy emerytalnych” Andrzej Batko, Grzegorz Całek, wydawca: MPS Centrum NLP i Technik Perswazji, Warszawa 1999
 • „Język perswazji w sprzedaży ubezpieczeń i funduszy emerytalnych” Andrzej Batko, Grzegorz Całek, wydawca: MPS Centrum NLP i Technik Perswazji, Warszawa 1999
 • „Jak sobie radzić z zastrzeżeniami klientów – poradnik dla sprzedawców” Grzegorz Całek, wydawca: MPS Centrum NLP i Technik Perswazji, Warszawa 1999
 • „Poradnik agenta ubezpieczeń” Krystyna Szymańska, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999
 • „365 dni do sukcesu. Poradnik doradcy ubezpieczeniowego.” Waldemar Mielczarek, wydawca: HaKa, Komorniki 1998
 • „Szkolenie sprzedawców ubezpieczeń” Andrzej Fesnak, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998
 • „Techniki sprzedaży ubezpieczeń” Paweł Nassalski, seria: Ubezpieczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996
 • „Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie” Frank Bettger, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1995
 • „Jak umiejętnie sprzedawać i zwielokrotniać dochody” Frank Bettger, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1995
 • „Akwizycja ubezpieczeń życiowych i rentowych” E. Geppert, Warszawa 1971
 • „Przewodnik pośrednika ubezpieczeniowego” L. Kołodziejczak, Warszawa 1966

VARIA

 • „Słownik terminologii ubezpieczeniowej angielsko-polski polsko-angielski” Roman Kozierkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006
 • „Słownik terminów ubezpieczeniowych polsko-rosyjski rosyjsko-polski” Lucyna Gierlasińska, Wydawnictwo Lenz i Załęcki Sp. z o.o., Toruń 2006
 • „Słownik finansów i ubezpieczeń angielsko-polski, polsko-angielski” Bogusław Hadyniak, Joanna Wróblewska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005
 • „Słownik. Podatki Cła Ubezpieczenia” t.1 angielsko-polski, t.2 polsko-angielski, Piotr Ratajczak, wydawnictwo: PT-DRUK, Świebodzin 2000
 • „Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe” Marek Śliperski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002
 • „Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi” Marek Śliperski, wydawnictwo: Fundacja Warta, Warszawa 2002
 • „Bancassurance w Unii Europejskiej i w Polsce” Marek Śliperski, Biblioteka Menedżera i Bankowca, wydawnictwo: Zarządzanie i Finanse, Warszawa 2001
 • „Badania statystyczne w ubezpieczeniach” red. Józef Hozer, Rozprawy i Studia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002
 • „Przestępczość na rynku ubezpieczeń” Waldemar Jaroch, Wydawnictwo Poltext z serii Ubezpieczenia,Warszawa 2002
 • „Przestępczość ubezpieczeniowa” Materiały konferencyjne ... Ogólnopolskiej Konferencji „Przestępczość ubezpieczeniowa” (I Konf. - 1998 r. , II Konf. - 1999 r., III Konf – 2000 r., IV Konf. - 2001 r., V Konf. - 2002 r. , VI Konf. - 2003 r., VII Konf. - 2004 r., VIII Konf. - 2005 r., IX Konf – 2006 r., X Konf. - 2007 r.), Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin
 • „Podręczny słownik agenta i brokera ubezpieczeniowego” oprac. Zbigniew Więcek, wydawnictwo: Dawid Zafran Grafika Wydawnicza, Zabrze 2001
 • „Niebezpieczne ubezpieczenia” Janusz Korwin-Mikke, Wydawnictwo DEXTRA Józef Jakubowski, Rzeszów, Rybnik 2000
 • „Przeciw bogom – niezwykłe dzieje ryzyka” Peter L. Bernstein, WIG-Press, Warszawa 1997
 • „Instrukcja prowadzenia oceny ryzyka ogniowego” Barbara Ościłowska, Waldemar Baranowicz, Warszawa 1995
 • „Policja ubezpieczeniowa – organizacja, zakres działania, kompetencje” B. Strzaliński, WSUiB, Warszawa 1995
 • „Eseje z teorii ryzyka” Kenneth Arrow, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979
 • „Złota Księga Ubezpieczeń”, „Złota Księga Ubezpieczeń 2003”, „Złota Księga Ubezpieczeń 2004”, „Złota Księga Ubezpieczeń 2005”, „Złota Księga Finansów 2006/2007” Agencja Wydawniczo-Promocyjna Opoka (Gazeta Ubezpieczeniowa), Warszawa
 • „Who is who. Kto jest kim w bankowości finansach i ubezpieczeniach” Wojciech Żyłko, Wydawnictwo WHO'S Who, Warszawa 2003
 • „Analiza polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2005 r. ” oprac. Anna Karmańska, Polska Izba Ubezpieczeń, Wydawnictwo Garmond, Warszawa 2006
 • „Status kobiet w ubezpieczeniach. Zagrożenia. przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa” red. Irena Jędrzejczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004
 • „Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Tom V. Ubezpieczenia” red. Wanda Sułkowska, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004
 • „Rynek ubezpieczeniowy. Społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania” Andrzej Szromnik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001
 • „Rozwój rynku finansowego w Polsce. Materiały z konferencji naukowej UMCS” Kazimierz Dolny 2001, Wydawnictwo UMSC, Lublin 2001
 • „Ubezpieczenia mienia państwowego w gospodarce planowej” Stanisław Dmochowski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989
 • „185 lat ubezpieczeń gospodarczych w Polsce”, praca zbiorowa, Wyd. Oficyna Drukarska Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 1988
 • „Ubezpieczenia majątkowe i osobowe” Materiały Statystyczne nr 19, GUS, Warszawa 1983
 • „Ubezpieczenia państwowe w krajach socjalistycznych” , pr. zbior. pod red. E.W. Kołomina, Państwowy Zakład Ubezpieczeń, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne , Warszawa 1984
 • „Wpływ ubezpieczeń majątkowych i osobowych na zabezpieczenie materialnych potrzeb rodziny” Andrzej Wąsiewicz, Poznań 1981
 • „Prewencja ubezpieczeniowa” Władysław Mogilski, Warszawa 1980
 • „Ubezpieczenie mienia państwowego w gospodarce planowej” Stanisław Dmochowski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1978
 • „Czynniki wpływające na efektywność ochrony ubezpieczeniowej w gospodarce państwowej” Jerzy Łańcucki, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1977
 • „Teoria ubezpieczeń w socjalizmie, ujęcie ekonomiczno-cybernetyczne” Antoni Banasiński, PWE, Warszawa 1977
 • „Teoria ubezpieczeń w socjalizmie” Antoni Banasiński, Warszawa 1971
 • „Działalność prewencyjna Państwowego Zakładu Ubezpieczeń” M. Brzostek, Warszawa 1971
 • „Vademecum ubezpieczeniowca” Warszawa 1969
 • „Efektywność nakładów prewencyjnych” Antoni Banasiński, Warszawa 1965
 • „System finansowy PZU” W. Goronowski, Tow. Naukowe w Toruniu, Toruń 1964
 • „Ubezpieczenia gospodarcze w kapitalizmie” Lucjan Pokorzyński, Witold Warkałło, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1961
 • „Ubezpieczenia państwowe w Polsce Ludowej w liczbach” red. Antoni Banasiński, Warszawa 1959
 • „Organizacja i ekonomika ubezpieczeń państwowych” Edward Montalbetti, A. Zabierzewski, Warszawa 1956
 • „Planowanie ubezpieczeń państwowych” Antoni Banasiński, PWG, Warszawa 1955
 • „Poradnik ubezpieczeniowy” red. Edward Montalbetti, PW Gospodarcze, Warszawa 1955
 • „Społeczno-historyczne typy ubezpieczeń” W.K. Rajcher, Warszawa 1951
 • „Państwowe ubezpieczenia w ZSRR” F.W. Końszyn, Warszawa 1950
 • „Koncentracja w przemyśle ubezpieczeniowym” Zdzisław Szymański, PZUW, Warszawa 1932
 • „Rozwój ubezpieczeń publicznych w Polsce” tom 1 – 1931r., tom 2 – 1935r., K. Krzeczkowski, Warszawa
 • „200 lat ubezpieczania. 1803-2003 Geneza Powołanie Czas” red. Agnieszka Knyt, Ośrodek KARTA, Warszawa 2003
 • „Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich” Marian Szczęśniak, Wydawnictwo LAM, Warszawa 2003
 • „Szkice z dziejów ubezpieczeń czyli jak doszło do stworzenia zintegrowanego systemu ubezpieczeniowego” Grażyna Maria Ancyparowicz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003
 • „Kształtowanie się rynku ubezpieczeniowego w Wielkopolsce (1793-1918)” Anna Bitner-Nowak, seria: Dzieje Gospodarcze Wielkopolski, Wydawnictwo PSO, Poznań 1995
 • „Historia ubezpieczeń w Polsce. U progu trzeciego stulecia ubezpieczeń PZU S.A.” Marian Szcześniak, Warszawa 1993
 • „20 lat ubezpieczeń państwowych w Polsce Ludowej” praca zbiorowa, PZU, Warszawa 1964
 • „150 lat ubezpieczeń w Polsce” tom 1 – 1958r., tom 2 – 1959r., Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa
 

Serwis www.polbroker.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając więcej.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies